Göteborgs universitetsbibliotek: Statistik

Statistik

Du hittar statistik i databaser och på Statistiska centralbyråns webbplats. Använd Supersök för att hitta universitetsbibliotekets tryckta statistikmaterial.

Hitta statistik i databaser

Använd bibliotekets databaslista för att hitta databaser med statistik inom olika ämnesområden. Listan innehåller databaser med svensk och internationell statistik från bland annat SCB, FN, EU, OECD, WHO, The World bank och International Monetary Fund. Sök på statistics och filtrera på ämne för att hitta databaser inom det område du är intresserad av.

Till databaslistan

Komma åt bibliotekets databaser
Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Hitta Sveriges officiella statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att ta fram Sveriges officiella statistik och samordna statistik från andra svenska myndigheter. På Statistiska centralbyråns webbplats hittar du bland annat:

  • Statistik inom olika ämnen och temaområden
  • Statistikdatabasen över Sveriges officiella statistik
  • Branschnyckeltal
  • Regional och kommunal statistik
  • Historisk statistik
  • Artiklar och rapporter från SCB

Hitta statistik på Statistiska centralbyråns webbplats

Hitta tryckt statistik

På Ekonomiska biblioteket finns en omfattande samling med svensk och internationell statistik, samt en samling med EU-statistik. Även övriga bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek har statistik inom olika ämnesområden. Använd Supersök för att hitta det tryckta statistikmaterialet.

Till Supersök

Ekonomiska biblioteket

Kontaktinformation

Ekonomiska biblioteket

Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Telefon:
031-786 14 31

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-05-11 09:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen