Göteborgs universitetsbibliotek: Utrustning och program

Utrustning och program i lässtudiorna

Besökarna kan arbeta med dokument på maskinerna, men för att spara måste man använda antingen usb-minne eller skicka dokumentet med webbaserad e-post till sin egen e-postadress.

En av de två datorerna i lässtudion på Ekonomiska biblioteket är specialutrustad för synsvaga och gravt synnedsatta och har ett större utbud av både hårdvara och mjukvara. Vad kan utläsas i tabellen nedan.

Utrustning - Hårdvara

 • Skrivare
 • Scanner
 • Bokscanner som scannar utan att det blir mörka kanter vid bindningen (finns på Samhällsvetenskapliga biblioteket)
 • CD-brännare
 • CD-läsare
 • Punktskrivare Index Everest. Finns bara på en av datorerna på Ekonomiska biblioteket.
 • Punktdisplay Braillex EL 2D 66. Finns bara på en av datorerna på Ekonomiska biblioteket.
 • Förstoringskamera. Saknas på Studietorget Hälsovetarbacken och på en av datorerna på Ekonomiska biblioteket     
 • Scannermus för inscanning av bland annat enstaka ord och meningar

Utrustning - Mjukvara

 • Windows 7 eller Windows 10
 • Skärmläsningsprogram Supernova
 • Skärmläsningsprogram Jaws. Finns endast på Biomedicinska biblioteket och på en av datorerna på Ekonomiska biblioteket.
 • Talsyntes Infovox på både svenska och engelska
 • Talsyntes TorTalk på både svenska och engelska
 • FineReader, OCR-program för scanning
 • EasyReader för avlyssning av Daisy-skivor
 • EasyProducer: Läser upp text i Word-dokument med syntetisk röst på svenska och engelska samt skapar ljudböcker av text i Daisy-format (med mp3). För Windows
 • ClaroRead: Läser upp text på webben med syntetisk röst
 • Saida ordprediktionsprogram
 • SpellRight
 • Stava Rex
 • Word Finder
 • Gustavas Ordböcker
 • ReadHear. Finns endast på Pedagogiska bibliotekets Mac

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-09-24 09:26

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen