Göteborgs universitetsbibliotek: Lässtudior på de olika biblioteken

Lässtudior på de olika biblioteken

Biomedicinska biblioteket
Lässtudion ligger till höger på plan 4. Här finns en arbetsplats, som även har utrustats med skärmläsningsprogrammet Jaws. Nyckel kvitteras ut i lånedisken på entréplanet, plan 5.

Ekonomiska biblioteket - stöd för punktskrift
I det avskilda rummet på balkong 1 finns två arbetsplatser, varav den ena arbetsplatsen har punktskrivare och punktdisplay. Här finns även skärmläsningsprogrammet Jaws. Nyckel kvitteras ut i lånedisken.

Humanistiska biblioteket
Lässtudion finns på plan 6. Nyckeln kvitteras ut i lånedisken i Entréhallen.

Hälsovetarbackens bibliotek
Lässtudion finns på entréplan. Nyckel kvitteras ut i disken på entréplan.

Pedagogiska biblioteket
Lässtudion finns i anslutning till bibliotekets grupprum. I rummet finns två arbetsplatser, en med en PC och en med en Mac. Nyckel kvitteras ut i lånedisken.

Samhällsvetenskapliga biblioteket
Lässtudion finns på plan 5. Nyckel kvitteras ut i lånedisken på entréplan.

Programvaror på offentliga datorer
På de flesta av bibliotekens offentliga datorer finns stödprogram såsom EasyReader, EasyProducer, Supernova och StavaRex installerade. Dessa program går också att ladda ner via Studentportalen för studenter tack vare att Göteborgs universitet har sitelicenser på dessa programvaror.

E-post: lasstudio@ub.gu.se

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-05-27 14:22

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen