Göteborgs universitetsbibliotek: Lässtudior

Lässtudior

En lässtudio är ett resursrum utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsnedsättning.

Boka och kvittera en lässtudio

Du kan boka lässtudio upp till en vecka i förväg och tre pass per dag. Ett pass är två timmar långt. Gör så här:

 1. Välj önskat bibliotek och önskad dag i bokningstjänsten.

  Boka lässtudio

 2. Boka med numret på ditt GU-kort (eller bibliotekskort) och personnummer.
 3. Kvittera din bokning tidigast 15 minuter innan och senast 15 minuter efter en bokad tid startar.

Det är viktigt att du kommer ihåg att kvittera i tid, eftersom lässtudion annars blir ledigt i bokningstjänsten och alltså tillgängligt för andra att boka. Om du bokar en lässtudio efter bokningstidens start behöver du inte kvittera den.

Boka lässtudio per telefon

Om du inte vill boka lässtudio via webben, kan du istället boka per telefon:

 • Biomedicinska biblioteket, telefon 031-786 30 02
 • Ekonomiska biblioteket, telefon 031-786 14 31
 • Humanistiska biblioteket, telefon 031-786 17 45
 • Hälsovetarbackens bibliotek, telefon 031-786 68 80
 • Pedagogiska biblioteket, telefon 031-786 23 41
 • Samhällsvetenskapliga biblioteket, telefon 031-786 27 20

Avboka om du får förhinder

Avboka alltid ditt bokade rum om du inte behöver använda det.

Om du har kvitterat din bokning går det inte att avboka tiden. Bokningar som du gjort efter bokningstidens start går inte heller att avboka.

Se dina bokningar

Behörighet för att boka lässtudio

Lässtudiorna får användas av studenter och anställda på Göteborgs universitet. Du behöver en särskild behörighet på ditt GU-kort eller bibliotekskort för att kunna boka en lässtudio. Det får du med ett intyg från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter till universitetets samordnare

Lässtudior är till för enskilda studier. Vid grupparbeten kan du istället använda bibliotekens grupprum. Alla datorer i grupprummen är utrustade med stödprogram.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Bild som visar del av utrustning i en lässtudio.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-05-27 14:13

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen