Göteborgs universitetsbibliotek: Regler vid bokning av lässtudio

Regler vid bokning av lässtudio

En lässtudio är ett resursrum utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsvariation.
  • Lässtudiorna får användas av studenter och anställda på Göteborgs universitet. Du behöver en särskild behörighet på ditt GU-kort eller bibliotekskort för att kunna boka en lässtudio. Det får du med ett intyg från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Mer information om detta finns i Studentportalen.
  • Lässtudior är till för enskilda studier. Vid grupparbeten kan du istället använda bibliotekens grupprum. Alla datorer i grupprummen är utrustade med stödprogram.
  • För att få boka måste du ha ett giltigt bibliotekskort vid Göteborgs universitetsbibliotek.
  • Du kan boka lässtudio upp till en vecka i förväg och tre pass per dag. Ett pass är två timmar långt.
  • Kvittera din bokning samma dag som lässtudion ska användas, tidigast 15 minuter innan och senast 15 minuter efter en bokad tid startar. Om du bokar en lässtudio efter bokningstidens start behöver du inte kvittera den.
  • Avboka alltid din tid om du inte behöver lässtudion.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-12 09:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen