Hoppa till textinnehållet
Logotype, Göteborgs universitet

Göteborgs universitetsbibliotek

Regler vid bokning av lässtudio

En lässtudio är ett resursrum utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsvariation.