Göteborgs universitetsbibliotek: Waldemar Zachrissons trycksamling

Waldemar Zachrissons trycksamling

Waldemar Zachrissons trycksamling är en samling med anglosaxiska böcker, till största delen tryckta av så kallade Private Press-förlag. I samlingen förekommer även böcker från traditionella utgivare, men där boktryckets estetiska och typografiska egenskaper står i centrum. 

Samlingen skapades av den Göteborgsbaserade boktryckaren Waldemar Zachrisson (1861-1924), som från 1893 var en drivande kraft i typografiska och bokestetiska frågor i Sverige. Zachrisson tog bland annat initiativ till Allmänna svenska boktryckareföreningen 1893, och samma år började han ge ut Boktryckeri-Kalender i vilken frågor om typografi, boktryck och bokhistoria dryftades. Zachrissons stora förebild var engelsmannen William Morris, vars Kelmscott Press i hög grad påverkade europeisk boktryckarkonst runt förra sekelskiftet.

I Waldemar Zachrissons trycksamling finns 18 boktryck från Kelmscott Press, men även böcker från bland andra Doves Press, Ashendene Press, Eragny Press, Vale Press och The Roycroft Shop. Samlingen består av 99 titlar som i sin helhet ger en god överblick över olika typografiska och bokestetiska stildrag inom den anglosaxiska Private Press-rörelsen från cirka 1890-1920.

Samlingen är sökbar i Supersök på sitt samlingsnamn: Waldemar Zachrissons trycksamling, och kan även hittas i Libris. Samlingen finns i stängt magasin på Humanistiska biblioteket. Materialet får endast läsas och användas i bibliotekets läsesal.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-09-26 11:15

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen