Göteborgs universitetsbibliotek: Oscar och Mary von Sydows samling

Oscar och Mary von Sydows samling

Oscar von Sydow (1873-1936) var landshövding i Göteborg och statsminister i Sverige år 1921. Mary von Sydow var född Wijk och härstammade från en släkt som bedrev handel och annan företagsverksamhet i Göteborg. Hon arbetade för kvinnors engagemang inom idrott och utbildning.

Oscar och Mary von Sydows samling innehåller viktigt lokalhistoriskt material om Göteborg och Bohuslän, tryckt under 1600-talet och framåt.

Böckerna är sökbara i Libris och Supersök, på ämnesord, författare och titlar samt som en fritextsökning på ”Oscar och Mary von Sydows samling”.

Du hittar en förteckning över samlingen i databasen Gupea:

Förteckning över Oscar och Mary von Sydows samling

Kontakta oss för att beställa

Samlingen finns i stängt magasin på Humanistiska biblioteket. Materialet får endast läsas och användas i bibliotekets läsesal. Kontakta oss för att hitta och beställa fram material ur samlingen.

Kontaktinformation
Humanistiska biblioteket Renströmsgatan 4
405 30 GÖTEBORG
Telefon: 031-786 17 45

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2021-09-08 14:30

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen