Göteborgs universitetsbibliotek: Hvitfeldtska samlingen

Hvitfeldtska samlingen

Denna samling som donerats från Hvitfeldtska läroverkets gamla bibliotek innehåller böcker från 1400-talet fram till 1900. Samlingen är en av Göteborgs universitetsbiblioteks mest omfattande, med 650 hyllmeter. Ytterligare 25 hyllmeter av samlingens medicinska litteratur förvaras på Biomedicinska biblioteket.

Materialet på Humanistiska biblioteket utgörs till stor del av böcker inom religion, men också många fackämnen, folianter, bildverk och en stor mängd avhandlingar från svenska universitet och gymnasieskolor. Bland donatorerna märks kyrkoherde Peter Hansson Ström som donerade 3600 volymer till Hvitfeldtskas bibliotek.

Du hittar förteckningar över Hvitfeldtska samlingen i databasen Gupea:

Förteckning öfver Göteborgs högre latinläroverks bibliotek
Förtekning öfver Göteborgs högre elementar-läroverks boksamling

Kontakta biblioteket för att beställa fram material ur samlingen.

Kontakta oss för att beställa

Samlingen finns i stängt magasin på Humanistiska biblioteket. Materialet får endast läsas och användas i bibliotekets läsesal. Kontakta oss för att hitta och beställa fram material ur samlingen.

Kontaktinformation
Humanistiska biblioteket Renströmsgatan 4
405 30 GÖTEBORG
Telefon: 031-786 17 45

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-21 09:25

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen