Göteborgs universitetsbibliotek: Musikantisk poesi

Musikantisk poesi

Vals i Provence. Musik & text Evert Taube. Stockholm, Reuter & Reuter, cop. 1952Lars Forssell definierar ordet trubadur "i medeltida, fransk bemärkelse, det vill säga en sångare som skriver sina egna visor och har visan som sin huvudsakliga poetiska uttrycksform. I visan har trubaduren sammansmält ord och melodi till ett oskiljbart helt, och hör man dess ord utan melodin är den som en fågel med bara en vinge." Själv använde Evert Taube termen musikantisk poesi om sitt diktande och många av hans visor har sina rötter i den provensalska trubadurlyriken. Några av Taubes visor har även direkta anspelningar på trubadurerna i Provence, som Damen i svart med violer vid barmen och Vals i Provence.

Evert Taube gjorde också många översättningar till svenska av de provensalska trubadurernas sånger. Några exempel är Hertig Vilhelms visa, Min själ är rusig, Jag måste sjunga vad jag helst ej ville, Dukar och kläden, Flickan i Tolosa m. fl.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2021-02-12 12:37

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen