Göteborgs universitetsbibliotek: Evert Taubes arkiv - litteratur

Evert Taubes arkiv - litteratur

Böcker av och om Evert Taube
Evert Taube utgav under sin livstid drygt 20 prosaverk och drygt 30 samlingar med visor och dikter. Han medverkade även som redaktör av två antologier. Hans verk finns återutgivna i en mängd samlingar och nyutgåvor. Det finns också flertalet biografier om Evert Taube.

Du hittar böcker om och av Evert Taube genom att söka i universitetsbibliotekets kataloger:

Supersök för litteratur utgiven 1976-
- Katalog –1957, för äldre litteratur
- I vår kortkatalog finner du litteratur utgiven 1958-1975.

Artiklar i dagstidningar
Artiklar om Evert Taube kan du hitta i våra databaser för dagstidningar.

Om att hitta dagstidningsartiklar

Bibliografier
Schill, Rigmor. Början till en Taube-bibliografi. Årsskrift / Evert Taube-sällskapet ; 1980, s. 68-146
Schill, Rigmor. Evert Taubes genombrott. Diss. Lund : Univ. Årsskrift / Evert Taube-sällskapet ; 1984, s. 303-308

För en sammanställning av litteratur om och av Evert Taube se
Taubesällskapet


Diskografier
Englund, Björn. Evert Taube på skiva : 1. 78-varvsinspelningar (1921-1954). Årsskrift / Evert Taube-sällskapet ; 1982, s.159-169
Bruér, Jan. Evert Taube på skiva. Del II och III : II. EP- och LP-inspelningar (1953-1973) ; III.
LP-skivor med radioinspelningar. Årsskrift / Evert Taube-sällskapet ; 1991, s.119-129
Westin, Bo. Evert Taube på skiva. Del IV. Årsskrift / Evert Taube-sällskapet ; 1991, s. 130-144

Foto: Göteborgs universitetsbibliotek

Kontaktinformation

Handskriftsavdelningen
Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

Leveransadress:
Lundgrensgatan 1,
412 56 GÖTEBORG

Telefon:
031-786 1713
031-786 14 30

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-03-22 09:53

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen