Göteborgs universitetsbibliotek: Handskriftssamlingen

Handskriftssamlingen

Handskriftssamlingen innehåller främst ca 400 personarkiv, med anknytning till västsvenska författare, konstnärer och opinionsbildare samt material från lärare och forskare vid universitetet. Det äldsta materialet i våra samlingar är 2000 år gamla papyrer och ett 40-tal grekiska och latinska medeltidscodices.

Fyra nationalförfattare finns representerade i arkiven efter Birger Sjöberg, Nils Ferlin, Hjalmar Söderberg och Evert Taube. Konstvärlden i Göteborg återspeglas framför allt i Pontus Fürstenbergs brevsamling samt i arkiven efter kulturhistorikern Wilhelm Berg och Göteborgs konstförening. Andra konstnärsarkiv är Birger och Ingrid Simonsson, Gösta Sandels, Ivar Arosenius, Ragnar Sandberg, Bengt Olson och Inge Schiölers.

Göteborgs presshistoria är nära förbunden med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. I samlingarna finns dels tidningens eget arkiv, men också flera av dess huvudredaktörers som till exempel S.A. Hedlunds, Torgny Segerstedts, Knut Peterssons och Harald Wigforss. Ett annat viktigt material rörande handel under 1700-talet är Svenska ostindiska kompaniets arkiv.

Här finns också arkiv från sammanslutningar och föreningar som Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg och Sällskapet Gnistan samt från professorer och forskare som Gustaf Steffen, Ellen Fries, Vitalis Norström, Axel Romdahl, Hans Pettersson, Axel Boëthius, Åke Åkerström, Otto Nordenskjöld och Brita Wigforss med flera.

Handskriftssamlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek härleder sin historia till 1860-talet och det som då hette Göteborgs musei bibliotek och dess handskriftssamling. Vid Göteborgs högskolas instiftande 1891 uppgick samlingen i det då nybildade Göteborgs stadsbibliotek. Vid högskolans omvandling till universitet 1961 byttes namnet till Göteborgs universitetsbibliotek. Läs mer om handskriftssamlingen vid Göteborgs universitetsbibliotek

Skrifter om handskriftssamlingen: Johansson, J. Viktor, Göteborgs stadsbiblioteks handskriftssamling. En översikt. Göteborg 1941 (Prod. 1996)

Larsson, Anders, Handskrifter i Göteborgs universitetsbibliotek: systematisk presentation av ett urval förvärv 1941-1989. Göteborg, 1990. Rapport / Göteborgs universitetsbibliotek ; 2) (Prod. 1996)

Kontaktinformation

Handskriftsavdelningen
Kontaktformulär

Besöksadress
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4
405 30 GÖTEBORG

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2020-06-10 09:29

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen