Göteborgs universitetsbibliotek: Papyrussamlingen - de äldsta texterna på biblioteket

Papyrussamlingen - de äldsta texterna på biblioteket

Göteborgs universitetsbibliotek äger en samling av 129 papyrer från Egypten. De äldsta är nära 2000 år gamla och de yngsta ca 1200 år. Merparten av texterna är grekiska, men några koptiska och några arabiska texter finns också i samlingen. Samlingen blir nu genom ett internationellt samarbete - APIS (Advanced Papyrological Information System), fritt tillgänglig i digital form via nätet.

Samlingen kom till Göteborgs universitetsbibliotek under 1920-talet. Papyrusforskaren Wilhelm Schubart ska ha köpt, för bibliotekets räkning, en del av samlingen från en tysk privatsamling. Han har sedan förvärvat resten under en resa i Egypten under 1925.

1929 ger Hjalmar Frisk ut en publikation där de grekiska papyrerna i samlingen beskrivs. 21 stycken beskrivs mer utförligt, medan resten ytterst summariskt. Om de få koptiska och arabiska papyrerna nämns inte någonting utöver att de ingår i samlingen.

Samlingens innehåll

Samlingen är tidsmässigt, geografiskt och innehållsmässigt blandad. Visserligen är alla papyrerna både skrivna och hittade i Egypten, men ursprungsorter och fyndorter är flera olika, och för många fragment kan de inte bestämmas över huvud taget.

Till tiden skiljer sig den yngsta papyren från den äldsta med över ett halvt årtusende. Det äldsta daterade fragmentet i samlingen är från år 140 e.Kr. medan det yngsta fragmentet troligen är skrivet någon gång under 700-talet.

Med hänsyn till innehållet skiljer sig papyrerna mycket åt, även om alla utom en förefaller vara av dokumentär karaktär. Här finns bl.a. en lista över leveranser av olja och vin, fragment av räkenskaper, ett kvitto på utsäde, en löneöverenskommelse, några brev och ett slags borgensförbindelse.

Det enda litterära fragmentet är ett brottstycke av en okänd episk text.

Bevarande och tillgänglighet

Papyrussamlingen förvaras i bibliotekets klimatkontrollerade raritetskammare där en konstant temperatur på 18° C och en konstant relativ luftfuktighet på ca 50 % råder, omständigheter som ligger nära det ideala för papyrusförvaring.

Hela samlingen glasades på 1920-talet av Hugo Ibscher, tidens auktoritet inom papyruskonservering. Endast det fåtal papyrer som nu legat mellan spruckna glas har glasats om. Detta har skett enligt de riktlinjer för konservering och glasning som utfärdats av APIS. Varje fragment har skannats med 600 ppi och beskrivits i ett elektroniskt katalogkort, ibland utförligt, ibland mycket summariskt.

Samtliga bilder och katalogkort kommer att finnas tillgängliga via APIS som genom sin bas möjliggör sökningar efter papyrer från en viss genre eller med ett visst innehåll, från en viss plats eller en viss tid eller som innehåller ett visst personnamn. Sökningarna kan göras i alla de anslutna samlingarna samtidigt eller i en viss vald samling.

Arbetet har utförts vid Göteborgs universitetsbibliotek, av fil dr Karin Kulneff-Eriksson, med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Papyrus

papyri.info

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-04-28 16:21

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen