Göteborgs universitetsbibliotek: Statistik

Statistik

Eftersom vi lagrar alla uppgifter om dokument och personer i databasform, går det att få ut statistiska uppgifter i olika sammanhang. Diagrammen på denna sida ska enbart ses som exempel på vad som går att få fram.

Åldersfördelning

Här har vi valt att se hur åldersspridningen ser ut bland alla de besättningsmän som finns införda från olika rullor tillhörande skeppen.

Åldersfördelning, personer

Befattningar ombord

Matros och jungman skjuter i höjden, av förståeliga skäl. Men hur ser fördelningen ut bland de andra befattningarna ombord på skeppen?

Förekommande befattningar

Civilstånd

Här fattas en hel del uppgifter, men bland dem vi är säkra på dominerar de ogifta.

Civilstånd
Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen