Göteborgs universitetsbibliotek: Om projektet

Om projektet

Om digitaliseringen av arkivmaterial från Ostindiska kompaniet

Vid Göteborgs Universitetsbibliotek har vi gjort vårt arkivmaterial från det Svenska Ostindiska Compagniet tillgängligt via webben. Göteborgs universitetsbiblioteks arkiv från kompaniet är det största som finns bevarat samlat i Sverige. Det är på över 10 000 sidor, 1.5 hyllmeter.

Intresset för kompaniet är idag mycket stort. Detta innebär att arkivet utsätts för ett ökat slitage, ett sätt att motverka slitaget och öka tillgängligheten till arkivet är att digitalisera det.

Vi har även gjort ett axplock av arkivmaterial från andra institutioner i Sverige tillgängligt på samma sätt (se vilka under rubriken "Arkivförteckningar").

Tanken med att digitalisera dokument som vi själva inte har är ett sätt att visa på de stora möjligheterna det finns med digitalisering. Att man med teknikens hjälp kan sammanföra dokument som tillhör olika institutioner men behandlar samma ämnesområde ex. Ostindiska kompaniet.

Om projektet:

Margareta Benner:
"The digital archive of the Swedish East India Company, 1731-1831: a joint project of a university library and a history department" (Online Information Review, vol 27, nr 5, 2003, sid. 328-332, pdf)

Slutrapport om projektet, 2004

Projektbeskrivning 2001 (pdf, fyra sidor) .

Bakgrund

Ostindiska kompaniet var verksamt mellan 1731-1813. Man hade ensamrätt på handeln med Kina och importerade bland annat te, siden och porslin. Idag känner vi fortfarande igen namnen på en del av dem som var verksamma i kompaniet ex. Sahlgren, Chalmers och Alströmer.

Sommaren 1999 lade Göteborgs universitetsbibliotek ut ett mindre urval av Ostindiska kompaniets handlingar på webben.

Detta var ett resultat av projektet "Ostindieprojektet: studier i metoder för digitalisering av handskrifter".

Syftet med projektet var att hitta praktiska lösningar på hur man skulle kunna digitalisera handskrifter och göra dem tillgängliga över webben. Handskrifter är slitagekänsliga och inte alltid så lättillängliga. Vår ambition var att vi skulle tillhandahålla digitala original av sådan kvalitet att de i stor utsträckning kan ersätta originalen.

Projektrapport 1999 (14 s. pdf)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-04-19 10:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen