Göteborgs universitetsbibliotek: Personer

Personer

Chapman, F.H. af

Född, år:
okänt
Död, år:
okänt
Födelseplats:
(normaliserad till "Okänd")
Bostadsort:
(normaliserad till "Okänd")
Ålder:
okänd
Civilstånd:
okänd
Kommentar:
af Chapman, Fredric Henric. Levde enligt NE 1721-1808 föddes på Nya Varvet i Göteborg. Verksam som fartygskonstruktör blev skeppsbyggmästare och viceamiral. Mest kända verk är Architectura Navalis Mercatoria från 1775. Chapman ritade Skärva herrgård, Karlskrona, som uppfördes 1785-86 som sommarbostad, ingår idag i UNESCOs världsarv.

Förekommer i följande dokument:
Beräkningar till skeppsritning (som författare)
Beskrivning till skeppsritning (som författare)
Intyg ang. skeppsbesiktning (som författare)
Intyg ang. skeppsbesiktning: sid 1 , sid 6

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Den här sidan visar detaljerad information om en person, tillsammans med länkar till andra dokument där personen finns omnämnd.

Om årtal
Uppgifter om när personen föddes och dog kan i vissa fall vara något osäkra, eftersom vi har räknat ut årtalet för födelsen utifrån uppgifter om ålder i rullor för olika skepp. Notera att detta bara gäller besättningsmedlemmar och att årtalen kan ha bekräftats (se kommentarer).

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 16:36

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen