Göteborgs universitetsbibliotek: Personer

Personer

Arckenholtz, Johan

Född, år:
1695
Död, år:
1777
Födelseplats:
(normaliserad till "Okänd")
Bostadsort:
(normaliserad till "Okänd")
Ålder:
år
Civilstånd:
okänd
Kommentar:
Kanslist i Kanslikollegium senare historisk författare. Tillhörde kritikerna till kompaniets handel.

Förekommer i följande dokument:
Bihang af En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg (som författare)
En wäns bref utur Stockholm til sin goda wän uti Giötheborg (som författare)
En wäns swar utur Giötheborg, på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående swenske Ost-indiske compagniet. (som författare)
En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg (som författare)
Otroliga nya tidender (som författare)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Den här sidan visar detaljerad information om en person, tillsammans med länkar till andra dokument där personen finns omnämnd.

Om årtal
Uppgifter om när personen föddes och dog kan i vissa fall vara något osäkra, eftersom vi har räknat ut årtalet för födelsen utifrån uppgifter om ålder i rullor för olika skepp. Notera att detta bara gäller besättningsmedlemmar och att årtalen kan ha bekräftats (se kommentarer).

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 16:36

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen