Göteborgs universitetsbibliotek: Personer

Personer

Ekeberg, Carl Gustav

Född, år:
1716
Död, år:
okänt
Födelseplats:
Stockholm (normaliserad till "Stockholm, Södermanland")
Bostadsort:
Upland (normaliserad till "Uppland")
Ålder:
53 år
Titel:
Capitain (normaliserad till "Kapten")
Civilstånd:
gift
Lönekolumner (från ev. rulla):
1:100, 2:0, 3:0
Kommentar:
Ekeberg, Carl Gustav, 1716-84, sjökapten och reseskildrare, 1761 invald i Vetenskapsakademien. Tjänstgjorde i kompaniets tjänst 1742-1778, gjorde tio resor till Kina och var med om Stockholms förlisning 1745. Gav ut ett flertal verk bla. Capitaine Carl Gustav Ekebergs Ostindiska resa, åren 1770-71. Det är samma resa som skildras av J. Wallenberg,se J. Wallenberg (NE och Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813). Kapten bl.a. på skeppen Fredrich Adolph 1759,Finland 1762, Stockholms Slott 1765.

Förekommer i följande dokument:
Capitaine c - G - E - s Ostindiska resa, åren 1770 och 1771 Beskrifen uti bref til Kongl. : Svenska Vet. Academiens Secreterare (som författare)
Dagbok hållen ombord på skeppet Freden emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärkningar som under en sådan resa kunnat förefalla. (som författare)
Dagbok under resan till och ifrån Canton uti China åhren 1746, 47, 48, 49 med skeppet Götha Leijon hållen af Carl Gustaf Ekeberg (som författare)
Kort dagbok öfver resan med skeppet Hoppet (som författare)
Brev från Carl von Linné till kapten C.G. Ekeberg: sid 1
Brevkopiebok för skeppet Hoppet: sid 9 , sid 79
Förteckning över kompaniets skepp under 1 och 2 oktrojerna: sid 1
Matrikel, ordnad efter befattningar: sid 13
Rulla för skeppet Finland: sid 1

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Den här sidan visar detaljerad information om en person, tillsammans med länkar till andra dokument där personen finns omnämnd.

Om årtal
Uppgifter om när personen föddes och dog kan i vissa fall vara något osäkra, eftersom vi har räknat ut årtalet för födelsen utifrån uppgifter om ålder i rullor för olika skepp. Notera att detta bara gäller besättningsmedlemmar och att årtalen kan ha bekräftats (se kommentarer).

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 16:36

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen