Göteborgs universitetsbibliotek: Om arkivet

Om arkivet

Universitetsbibliotekets arkiv från Ostindiska kompaniet består av handskrivna skeppsrullor, skeppsjournaler, dagböcker och andra kompanihandlingar. Göteborgs universitetsbiblioteks arkiv från kompaniet är det största som finns bevarat samlat i Sverige. Det är på över 10 000 sidor, 1.5 hyllmeter.

Intresset för kompaniet är idag mycket stort. Detta innebär att arkivet utsätts för ett ökat slitage. För att motverka slitaget och öka tillgängligheten till arkivet har universitetsbiblioteket digitaliserat arkivet och gjort det sökbart.

Sök digitaliserat material i Svenska ostindiska kompaniets arkiv

Om Ostindiska kompaniet

Ostindiska kompaniet var verksamt mellan 1731-1813. Man hade ensamrätt på handeln med Kina och importerade bland annat te, siden och porslin. Idag känner vi fortfarande igen namnen på en del av dem som var verksamma i kompaniet ex. Sahlgren, Chalmers och Alströmer.

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-02-22 12:54

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/om-arkivet/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-01