Göteborgs universitetsbibliotek: Hjälp

Hjälp

Webbplatsen har tre sökingångar: dokument, personer och ämnen. Alla tre nås från startsidan, men finns även kompletta på separata sidor.

Söka dokument

Du kan söka på ord i titel och/eller beskrivning, och/eller typ av dokument. En lista på olika typer visas på söksidan. Förvalt är att söka på alla typer av dokument. Automatiskt AND (och) gäller mellan orden om du skriver flera ord. I högerspalten finns snabbval för att söka/visa alla dokument som finns i databasen, samt enbart digitaliserade dokument. I sökresultatet finns länkar till detaljvy för det aktuella dokumentet samt länkar till digitaliserade kopior (om dessa är tillgängliga för det aktuella dokumentet). Om personer som finns i databasen är omnämnda i dokumentet, visas i detaljvyn en lista över deras namn samt en länk direkt till den aktuella dokumentsidan. Även personernas namn är länkade till en detaljvy.

Söka personer/namn

De personer som finns registrerade i databasen är främst olika besättningsmän som finns angivna med namn och titel i olika skeppsrullor. I de flesta fall finns även uppgifter om födelse- och bostadsort, samt civilstånd och besättningsmannens lön under resan. Titel, födelseplats, bostadsort och kommentarer är sökbara från den detaljerade söksidan, med hjälplistor för de titlar och orter som har normaliserats. Notera att samma person kan förekomma flera gånger (finnas som flera poster i databasen), detta beror på att namnen ännu inte är normaliserade då detta kräver djupare forskning.

Söka ämnen

Vi har påbörjat ett indexeringsarbete där vi använder fasta ämnesord för att beskriva vad som nämns i de olika dokumenten. När en indexering görs, försöker vi ange datum och relevanta ämnesord. Eventuellt finns också en kommentar till indexeringen. Från den detaljerade söksidan kan du söka på kommentar eller ämnesord. För att veta vilka ämnesord som faktiskt finns, finns en hjälplista att tillgå. Hjälplistan går att sortera i bokstavsordning (förvalt) eller efter område som ämnesordet tillhör. I sökresultatet visas till vilket dokument indexeringen hör, samt exakt sidnummer och eventuella personer som är nämnda i sammanhanget.

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Här finner du kortfattade instruktioner för hur du söker i databasen och navigerar i gränssnittet.

Söka dokument
Söka personer
Söka ämnen
Navigering

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen