Göteborgs universitetsbibliotek: Sök dokument

Sök dokument

Sökresultat:

Hittade 158 dokument i digital form. Visar 31 -- 40:

31   Dagbok för skeppet Riksens Ständer | PDF (26.5 MB)

  Se även C.C. Ströms papper nr 1148, 1149 och 1150.
  Författare: okänd
  Behandlar år: 1760 -- 1762

32   Dagbok hållen ombord på skeppet Freden emellan Götheborg och Cadiz | PDF (73.1 MB)

33   Dagbok med respective ostindiska compagniets skepp Adolph Fredrich under resan till och från Canton i China under 1768, 69, 70 | PDF (352.1 MB)

34   Dagbok uppå Konglige Vetenskaps Academiens befalning | PDF (25.5 MB)

  Hållen under resan från Giötheborg til Canton och hem som börjades år 1748 d.19 febr. och slutade år 1749 d.11 julij.
  Författare: Dalman, Joh. Frid.
  Behandlar år: 1748 -- 1749

35   Edikt av mandarinen Fou yune-Lhy | PDF (1.4 MB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1166: Fransk översättning av ett edikt av mandarinen Fou yune-Lhy till den engelske konsuln i Canton.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1781

36   En akademibroder musicerar : något om Patrik Alströmer och svenskt musikliv vid 1700-talets slut | PDF (4.1 MB)

  Författare Jan Ling Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1926- , ISSN 0083-6796 ; 2001, s. 88-105
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 2001
  Bilaga till Notbok

37   Engelskt fripass för Claes Grill & son (1) | PDF (3.1 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1809

38   En wäns bref utur Stockholm til sin goda wän uti Giötheborg | PDF (16.3 MB)

  En wäns bref utur Stockholm til sin goda wän uti Giötheborg, angående det här i Swerige inrättade Ost-indiske compagnie. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jörans son Nyström, 1734. Pris:6 öre silfwermynt.
  Författare: Arckenholtz, Johan
  Tillkomstår: 1734

39   En wäns swar utur Giötheborg, på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående swenske Ost-indiske compagniet. | PDF (4.8 MB)

  En wäns swar utur Giötheborg, på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående swenske Ost-indiske compagniet. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1734. (Finnes til kiöps uti hattstofferarens herr O. Wallmans bod wid : Riddarhus-torget, och mad. Mellins bod wid Stor-torget à 6 öre silfmt. exempl.)
  Författare: Arckenholtz, Johan
  Tillkomstår: 1734

40   En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg | PDF (2.3 MB)

  En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg; hwarjemte auctoren til Hushålds-rådet för december månad, behörigen afwijses, angående swenske Ost-indiske compagniet. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, : 1734. (Finnes til kiöps hos boktryckaren herr B.G. Schneider, såsom ock uti hattstofferaren herr O. Wallmans bod wid Riddarhus-torget och mad. Mellins bod wid Stor-torget à 6 öre silf:mt exempl.)
  Författare: Arckenholtz, Johan
  Tillkomstår: 1734

<< föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nästa >>

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Här kan du söka bland de dokument som finns i databasen. Skriv in sökord och välj fält att söka i. Automatiskt AND gäller mellan flera ord. T. ex. "rulla finland" i titel och kommentar, söker upp alla poster där ordet "rulla" OCH "finland" förekommer i antingen titel eller kommentar.

Alla dokument (168 st)
Digitaliserade dokument (158 st)

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 15:21

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/dokument/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-10-04