Göteborgs universitetsbibliotek: Sök dokument

Sök dokument

Sökresultat:

Hittade 158 dokument i digital form. Visar 91 -- 100:

91   Kongl. maj:ts Öpna Privilegium För Commissarien Hindrich König & Compagnie | PDF (2.2 MB)

  Kongl. maj:ts Öpna Privilegium För Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående En Fart och Handel På Ost-Indien, gifwit Stockholm i Råd-cammaren den 14. junii åhr 1731. ort/förlag: Stockholm, tryckt uti thet Kongl. tryckeriet.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1731

92   Kontrakt ang. inköp av te (1) | PDF (1.2 MB)

  Skeppspredikanten C. C. Ströms papper, nr 1151: Kontrakt mellan Jean Abraham Grill, å Svenska Ostindiska Kompaniets vägnar, och tehandlaren Poankeyqua. Svensk och kinesisk text.
  Författare: Grill, Jean Abraham
  Tillkomstår: 1767

93   Kontrakt ang. inköp av te (2) | PDF (1.1 MB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1153: Kontrakt mellan Jean Abraham Grill, å Svenska Ostindiska Kompaniets vägnar, och tehandlaren Zey Monqua. Svensk och kinesisk text.
  Författare: Grill, Jean Abraham
  Tillkomstår: 1767

94   Kontrakt ang. inköp av te mm. | PDF (1.3 MB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1176 och 1177: Kontrakt i två exemplar mellan Ström och tehandlaren Cowqua. Svensk och kinesisk text.
  Författare: Ström, Carl Christian
  Tillkomstår: 1797

95   Kort dagbok öfver resan med skeppet Hoppet | PDF (10.9 MB)

96   Kvitto på köpeskillingen för kompaniets magasinshus | PDF (2.5 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1807

97   Liggare över infört och utskeppat nankinstyg | PDF (2.0 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Behandlar år: 1810 -- 1813

98   Lista över arvoden till kompaniets revisorer | PDF (456.6 kB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1817

99   Lönestater samt diverse minnesanteckningar | PDF (2.3 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Behandlar år: 1773 -- 1777

100   Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1001-1050 | PDF (86.2 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1806

<< föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nästa >>

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Här kan du söka bland de dokument som finns i databasen. Skriv in sökord och välj fält att söka i. Automatiskt AND gäller mellan flera ord. T. ex. "rulla finland" i titel och kommentar, söker upp alla poster där ordet "rulla" OCH "finland" förekommer i antingen titel eller kommentar.

Alla dokument (168 st)
Digitaliserade dokument (158 st)

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 15:21

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen