Göteborgs universitetsbibliotek: Sök dokument

Sök dokument

Sökresultat:

Hittade 168 dokument. Visar 41 -- 50:

41   En wäns swar utur Giötheborg, på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående swenske Ost-indiske compagniet. | PDF (4.8 MB)

  En wäns swar utur Giötheborg, på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående swenske Ost-indiske compagniet. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1734. (Finnes til kiöps uti hattstofferarens herr O. Wallmans bod wid : Riddarhus-torget, och mad. Mellins bod wid Stor-torget à 6 öre silfmt. exempl.)
  Författare: Arckenholtz, Johan
  Tillkomstår: 1734

42   En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg | PDF (2.3 MB)

  En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg; hwarjemte auctoren til Hushålds-rådet för december månad, behörigen afwijses, angående swenske Ost-indiske compagniet. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, : 1734. (Finnes til kiöps hos boktryckaren herr B.G. Schneider, såsom ock uti hattstofferaren herr O. Wallmans bod wid Riddarhus-torget och mad. Mellins bod wid Stor-torget à 6 öre silf:mt exempl.)
  Författare: Arckenholtz, Johan
  Tillkomstår: 1734

43   Faktura på inköpt silver- och guldtråd | PDF (9.3 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1803

44   Fakturor på returladdningar från Kina med olika skepp | PDF (241.2 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Behandlar år: 1768 -- 1786

45   Fakturor över penning- och varuförsändelser från Sverige med olika skepp | PDF (67.9 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Behandlar år: 1800 -- 1804

46   Fullmakt som lärstyrman för J.C. Lüning | PDF (968.7 kB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1802

47   Fullmakt som tredje styrman för J.C. Lüning | PDF (797.1 kB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1804

48   Förbindelse ang. förkomna aktier

  Förbindelse ang. förkomna aktier av 5. oktrojen, nr 1128-1129.
  Författare: Björnberg, A.
  Tillkomstår: 1813

49   Förhållningsregler ombord på kompaniets skepp | PDF (1.5 MB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1191.
  Författare: okänd

50   Försäljning av kompaniets magasinshus i Göteborg | PDF (4.4 MB)

  Avskrift av skrivelse från kompaniet till Kungl. Maj:t ang. försäljning av kompaniets magasinshus i Göteborg. Tillkommet omkr. 1806
  Författare: Liljencrants, J.

<< föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nästa >>

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Här kan du söka bland de dokument som finns i databasen. Skriv in sökord och välj fält att söka i. Automatiskt AND gäller mellan flera ord. T. ex. "rulla finland" i titel och kommentar, söker upp alla poster där ordet "rulla" OCH "finland" förekommer i antingen titel eller kommentar.

Alla dokument (168 st)
Digitaliserade dokument (158 st)

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 15:21

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen