Göteborgs universitetsbibliotek: Sök dokument

Sök dokument

Sökresultat:

Hittade 168 dokument. Visar 11 -- 20:

11   Befattningshavare på skeppet Gustaf III | PDF (601.9 kB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1173.
  Författare: okänd
  Tillkomstår: 1796

12   Befattningshavares löner | PDF (627.8 kB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1192.
  Författare: okänd

13   Beräkningar till skeppsritning | PDF (1.1 MB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1159. (Se även nr 1158.)
  Författare: Chapman, F.H. af
  Tillkomstår: 1771

14   Berättelse om resan med skeppet Hoppet från Göteborg till Kanton 1748, 49. Med utsikter af passerade orter. | PDF (72.1 MB)

  Ingen beskrivning.
  Författare: Braad, C.H.
  Behandlar år: 1748 -- 1749

15   Berättelse om resan med skeppet Hoppet under Capitaine Fr. Pettersons commando | PDF (50.9 MB)

  Detta är skeppsjournalen under samma resa som X 389, renskriven.
  Författare: Braad, C.H.
  Behandlar år: 1748 -- 1749

16   Berättelse om resan med skeppet Hoppet under capitaine Fr. Pettersons commando från Götheborg till Canton i China | PDF (58.9 MB)

  Från Götheborg till Canton i China ifrån d.26 Ian 1748 till d. 11 Iulii 1749. Till det Högloflige Konglige Swenska Octroijerade Ostindiska Compagniet
  Författare: Braad, C.H.
  Behandlar år: 1748 -- 1749

17   Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa... | PDF (118.5 MB)

  Häri ingår journal för skeppet under samma tid.
  Författare: Braad, C.H.
  Behandlar år: 1750 -- 1752

18   Beskrifning på | PDF (303.7 MB)

  Uppsatt och i ödmjukhet öfwerlemnad till Höglofl. Swenska Ostindiska Compagniet. "Enligt ant. av Braad 1767 10/11 kopia av en år 1752 till kompaniet ingiven berättelse." ur KVAs arkivförteckning.
  Författare: Braad, C.H.

19   Beskrivning till skeppsritning | PDF (2.6 MB)

  Skeppspredikanten C.C. Ströms papper, nr 1158. (Se även nr 1159.) Preliminär datering februari 1771.
  Författare: Chapman, F.H. af

20   Bihang af En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg | PDF (5.6 MB)

  Bihang af En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg; hwaruti auctoren til Hushålds-rådet för januarii månad, behörigen beswaras: Angående swenske Ost-indiske compagniet. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson : Nyström, 1735. (Försäljes hos bok-tryckaren herr Benjamin Gottlieb Schneider, såsom ock uti madame Mellins bod wid Stor-torget, à 6 öre silfwermynt exempl.)
  Författare: Arckenholtz, Johan
  Tillkomstår: 1735

<< föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nästa >>

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Information

Här kan du söka bland de dokument som finns i databasen. Skriv in sökord och välj fält att söka i. Automatiskt AND gäller mellan flera ord. T. ex. "rulla finland" i titel och kommentar, söker upp alla poster där ordet "rulla" OCH "finland" förekommer i antingen titel eller kommentar.

Alla dokument (168 st)
Digitaliserade dokument (158 st)

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2015-08-05 15:21

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen