Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Kongl. maj:ts Öpna Privilegium För Commissarien Hindrich König & Compagnie

Kongl. maj:ts Öpna Privilegium För Commissarien Hindrich König & Compagnie, Angående En Fart och Handel På Ost-Indien, gifwit Stockholm i Råd-cammaren den 14. junii åhr 1731. ort/förlag: Stockholm, tryckt uti thet Kongl. tryckeriet.

Digitalt dokument | PDF (2.2 MB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: "Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Tillkomstår: 1731
Behandlar år: --

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek (arkivnr saknas)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/dokument/document.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-02