Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

En akademibroder musicerar : något om Patrik Alströmer och svenskt musikliv vid 1700-talets slut

Författare Jan Ling Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1926- , ISSN 0083-6796 ; 2001, s. 88-105

tryckt

Digitalt dokument | PDF (4.1 MB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: Koncept och kopieböcker
Tillkomstår: 2001
Behandlar år: --

Detta dokument är en bilaga till Notbok.

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek (arkivnr saknas)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/dokument/document.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-02