Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Matrikel, ordnad efter befattningar

Matrikel över personal till sjöss under 3 och 4 oktrojerna. Ordnad efter befattningar (1766-1787).

Inb.

Digitalt dokument | PDF (32.7 MB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Tillkomstår:
Behandlar år: 1766 -- 1787

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv (arkivnr H22:2, ligg. fol.)

Personer som förekommer i dokumentet:
Adelswärd, Alexander (Assistent) sid 9
Ahlberg, Daniel (Präst) sid 27
Almroth, Niclas (Kapten) sid 13 , sid 14 , sid 15 , sid 17
Almroth, Jonas (Superkargör) sid 9 , sid 10
Alnoor, Abraham (Superkargör) sid 1 , sid 3 , sid 5 , sid 7 , sid 9
Arfwedson, Jacob (Superkargör) sid 1 , sid 3 , sid 5 , sid 9
Arfwedson, Anders (Superkargör) sid 7 , sid 9
Barkenbom, Anders (Präst) sid 27
Bellman, Johan Arndt (Konsul) sid 10
Bergenstierna, Sten (Kapten) sid 13 , sid 15 , sid 17
Bladh, Peter Johan (Superkargör) sid 7 , sid 9
Blix, Abr: Sam: (Kadett) sid 17
Blomberg, Anders (Snickare) sid 95
Boethius, Anders (Superkargör) sid 7 , sid 9
Bredberg, Nils Torb:son (Superkargör) sid 7 , sid 10
Brunius, Gomer (Präst) sid 27
Bruuns, Peter (Assistent) sid 11
Burnell, Georg (Assistent) sid 10
Burnett, Georg (Assistent) sid 10
Burtz, Johan Adolf (Styrman) sid 13 , sid 13 , sid 14 , sid 15 , sid 17
Carlson, Olof (Snickare) sid 95
Chalmers, William (Direktör) sid 11
Chambers, John (Superkargör) sid 1
Chapman, Charles (Kapten) sid 13
Clason, Hans H (Styrman) sid 15 , sid 15 , sid 17
Clason, Hans H. (Kapten) sid 14
Conradi, George J. (Superkargör) sid 1 , sid 3 , sid 5 , sid 7 , sid 9 , sid 10
Dassau, Johan (Skeppsskrivare) sid 5 , sid 7 , sid 9 , sid 10
Ditmer, Herman Hindric (Superkargör) sid 1
Edwall, Christ. (Präst) sid 27
Eggers, Petter Gustaf (Snickare) sid 95
Ekeberg, Carl Gustav (Kapten) sid 13
Ekman, Jonas Israel (Kapten) sid 13 , sid 15 , sid 17
Fagraeus, Joh. (Assistent) sid 11
Falck, Elias (Präst) sid 27
Forss, Carl Hinrich (Superkargör) sid 7 , sid 9
Gegerfelt, Jöran (Styrman) sid 15 , sid 17
Gotheen, Lars (Superkargör) sid 5 , sid 7 , sid 9 , sid 10
Gothéen, Andreas (Superkargör) sid 1
Görges, carl J. (Assistent) sid 10
Habicht, Jacob (Kapten) sid 13
Habicht, Fredrich (Superkargör) sid 3
Habicht, Niclas (Assistent) sid 10 , sid 11
Hahr, Hindrich Wilhelm (Superkargör) sid 1 , sid 3
Hanqvist, Olof (Superkargör) sid 10 , sid 11
Hay, Fredrich (Styrman) sid 15 , sid 17
Heegg, Sebastian (Superkargör) sid 7 , sid 10
Heland, Carl von (Assistent) sid 1 , sid 3 , sid 5 , sid 7 , sid 9
Hellman, Eric (Assistent) sid 11
Herdins, Hans (Snickare) sid 95
Hilleström, Peter (Assistent) sid 11
Hofström, Petter (Snickare) sid 95
Holmers, Mathias (Kapten) sid 13
Kindberg, Johan Gustaf (Präst) sid 27
Koschell, Samuel Fr. (Superkargör) sid 5 , sid 7 , sid 9
Krusenstjerna, Mauritz von (Kapten) sid 13 , sid 15 , sid 17
König, Henric (Superkargör) sid 1 , sid 3 , sid 5 , sid 7 , sid 9 , sid 10
Lang, Julius F (Assistent) sid 11
Lehman, Carl Gustaf (Kapten) sid 13
Lehman, Johan Hindrich (Okänd) sid 17 , sid 19 , sid 21
Leopoldt, Daniel (Assistent) sid 10
Liedzén, Sven (Präst) sid 27 , sid 27
Lindahl, Olof (Superkargör) sid 5 , sid 7 , sid 9
Malm, Jonas junior Eriksson (Assistent) sid 9 , sid 10
Malm, Carl Eriksson (Assistent) sid 11
Manhusen, Carl Albr. (Okänd) sid 10
Maule, James (Kapten) sid 5 , sid 7 , sid 9
Maurice, Peter (Styrman) sid 17
Melin, Eric Gust. (Skeppsskrivare) sid 11 , sid 11
Montelius, August (Präst) sid 27
Nissen, Eric (Kapten) sid 17
Northman, Lars (Präst) sid 27
Olbers, D N (Skeppsskrivare) sid 11
Olbers, Levinius (Kapten) sid 13
Olbers, Jean Petter (Styrman) sid 15 , sid 17
Ollonberg, Nils (Styrman) sid 15 , sid 17
Petterson, P. (Kapten) sid 13 , sid 15
Petterson, Johan Fredrik (Superkargör) sid 3
Petterson, Anders M. (Assistent) sid 10 , sid 11
Peyron, Fredr. Ulr. (Superkargör) sid 7 , sid 9 , sid 10
Rappe, Carl Hinric (Superkargör) sid 5 , sid 7 , sid 9
Ristell, Israel (Assistent) sid 10
Roman, Anders Henrik (Okänd) sid 15 , sid 17
Sandberg, David (Superkargör) sid 1
Schale, Magn (Konstapels Math) sid 17
Schenling, Peter (Assistent) sid 10 , sid 11
Schröder, Jean David (Kapten) sid 13 , sid 15 , sid 17
Selle, Isaac (Kapten) sid 13 , sid 15
Sivert, Daniel (Assistent) sid 11
Siwert, Isaac (Snickare) sid 95
Smedberg, Johan Ad. (Superkargör) sid 5 , sid 7 , sid 10
Spindler, Johan (Kapten) sid 13 , sid 15 , sid 17
Stockenström , Eric, von (Superkargör) sid 7 , sid 9
Strehlnert, Hirman H. (Kapten) sid 13 , sid 15
Ström, Gabriel (Kapten) sid 13 , sid 15
Södergren, C F (Präst) sid 27
Tham, Gustaf (Assistent) sid 1
Tranchell, Pehr (Kapten) sid 14 , sid 15 , sid 17
Tranchell, Swen (Präst) sid 27
Treutiger, Carl Gustaf (Kapten) sid 15 , sid 17
Tulin, Ivar (Styrman) sid 15
Törngren, Johan Leon (Assistent) sid 10 , sid 11 , sid 11
Ulf, Gust Fr: (Styrman) sid 15
Walcke, Eric Math. (Assistent) sid 10
Wallenberg, Jacob (Präst) sid 27
Wennerberg, Hans P. (Präst) sid 27 , sid 27
Wennerbom, Bengt (Präst) sid 27
Wigert, Israel (Superkargör) sid 7 , sid 10

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/dokument/document.xml
Utskriftsdatum: 2022-08-19