Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Förteckning över kompaniets skepp under 1 och 2 oktrojerna

Dokumentet tillhörde fram till 1957 skeppspredikanten C.C. Ströms papper (nr 1189).

Digitalt dokument | PDF (676.9 kB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: Liggare över skepp och laster
Tillkomstår:
Behandlar år: 1732 -- 1768

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv (arkivnr H 22:1, ligg. fol.)

Personer som förekommer i dokumentet:
Abercromby (Superkargör) sid 1
Almroth, Jonas (Superkargör) sid 1
Arfvidson, M. (Superkargör) sid 1
Askbom, B. (Kapten) sid 1
Barrington (Superkargör) sid 1
Barry (Superkargör) sid 1
Berenberg (Superkargör) sid 1
Bergendahl (Superkargör) sid 1
Beyer (Superkargör) sid 1
Bock, de (Superkargör) sid 1
Bogman, L. (Kapten) sid 1
Borgman, M. (Superkargör) sid 1
Borgman, B. (Superkargör) sid 1
Braad, C.H. (Superkargör) sid 1
Bratt, Carl (Superkargör) sid 1
Bratt, F. (Superkargör) sid 1
Bremer, H. (Kapten) sid 1
Campbell, Colin (Superkargör) sid 1
Campbell, Dug. (Superkargör) sid 1
Campbell, D. (Superkargör) sid 1
Campbell, W. (Superkargör) sid 1
Chambers, W. (Superkargör) sid 1
Chambers, John (Superkargör) sid 1
Chapman, Charles (Kapten) sid 1
Coopman, H. (Superkargör) sid 1
Coppinger (Superkargör) sid 1
Crossier (Superkargör) sid 1
Cumming (Superkargör) sid 1
Cöler, B. (Superkargör) sid 1
Dens, Peter (Kapten) sid 1
Ditmer, Herman Hindric (Superkargör) sid 1
Dornier (Superkargör) sid 1
Eckerman (Superkargör) sid 1
Ekeberg, Carl Gustav (Kapten) sid 1
Ekman, Jonas Israel (Kapten) sid 1
Ekman, J. (Kapten) sid 1
Elliot (Superkargör) sid 1
Elphinstone, G. (Kapten) sid 1
Estbergen, M. (Kapten) sid 1
Flanderine (Superkargör) sid 1
Flygare (Superkargör) sid 1
Fothringham (Superkargör) sid 1
Gadd, A. (Superkargör) sid 1
Gothen (Superkargör) sid 1
Graham (Superkargör) sid 1
Greif (Superkargör) sid 1
Grill, Jean Abraham (Superkargör) sid 1
Groen (Superkargör) sid 1
Grubb, Baltzar (Kapten) sid 1
Grubb, Michael (Handelsman) sid 1
Habicht, Jacob (Kapten) sid 1
Hahr, Jacob (Superkargör) sid 1
Hahr, Hindrich Wilhelm (Superkargör) sid 1
Heegh (Superkargör) sid 1
Hillerström (Superkargör) sid 1
Hofwardt (Superkargör) sid 1
Holmers, Mathias (Kapten) sid 1
Hyllegren (Superkargör) sid 1
Hylphert (Superkargör) sid 1
Irvine (Superkargör) sid 1
Irvine, J. (Superkargör) sid 1
Kalling, M. (Kapten) sid 1
Kampe, P. von (Superkargör) sid 1
Kitchin (Superkargör) sid 1
Kniper (Superkargör) sid 1
Krüger (Superkargör) sid 1
Kåhre, Carl (Superkargör) sid 1
König, Henric (Superkargör) sid 1
König, P. (Superkargör) sid 1
König, F. (Superkargör) sid 1
Laurent (Superkargör) sid 1
Lehman, Carl Gustaf (Kapten) sid 1
Loodh (Superkargör) sid 1
Loriol (Superkargör) sid 1
Matson (Superkargör) sid 1
Maule, James (Kapten) sid 1
Metcalf (Superkargör) sid 1
Moir (Superkargör) sid 1
Moreen, E. (Kapten) sid 1
Morford (Superkargör) sid 1
Nissen (Superkargör) sid 1
Norman (Superkargör) sid 1
Olbers, Andreas (Superkargör) sid 1
Osterman (Superkargör) sid 1
Paulin, J. J. (Superkargör) sid 1
Petterson, F. (Kapten) sid 1
Petterson, P. (Kapten) sid 1
Petterson, Johan Fredrik (Superkargör) sid 1
Petterson, L. (Superkargör) sid 1
Pike (Superkargör) sid 1
Rattenborg, Johan Laurentz (Kapten) sid 1
Ritterberg (Superkargör) sid 1
Ross, Gust. (Superkargör) sid 1
Ross, M. (Superkargör) sid 1
Ruth, S. (Kapten) sid 1
Sandberg, David (Superkargör) sid 1
Schierman, D. (Kapten) sid 1
Ström, N. (Superkargör) sid 1
Ström, O. (Superkargör) sid 1
Svensson, Benj. (Kapten) sid 1
Tabuteau (Superkargör) sid 1
Taube, Didrik Henrik (Kapten) sid 1
Teurlon (Superkargör) sid 1
Tham, Christian (Superkargör) sid 1
Tham, S. (Superkargör) sid 1
Tham, V. (Superkargör) sid 1
Tham, P. (Superkargör) sid 1
Thierstedt (Superkargör) sid 1
Tholander (Superkargör) sid 1
Thomson (Superkargör) sid 1
Treutiger, Carl Johan (Kapten) sid 1
Trolle, G.H. (Kapten) sid 1
Urlander (Superkargör) sid 1
Utfall, P. von (Kapten) sid 1
Utfall, J.von (Superkargör) sid 1
Walter, Fr. (Superkargör) sid 1
Walter, C. (Superkargör) sid 1
Valtinson, Ulr. (Superkargör) sid 1
Verbeck (Superkargör) sid 1
Widrington (Superkargör) sid 1
Vignaulx (Superkargör) sid 1
Williams, John (Superkargör) sid 1
Young (Superkargör) sid 1

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen