Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Brevkopiebok för skeppet Hoppet

Skeppet byggt på Terra Nova, 280 läster, 28 kanoner, 130 man. Gör två resor till Kanton. (Källa: Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813.)

Digitalt dokument | PDF (19.3 MB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: Koncept och kopieböcker
Tillkomstår:
Behandlar år: 1751 -- 1754

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv (arkivnr H 22:1)

Personer som förekommer i dokumentet:
Abbor, Jacob (Matros) sid 13 , sid 21
Ahlberg, Bengt (Snickare) sid 85
Ahlin, Eric (Konstapels Math) sid 75
Ahlquist, Gabriel (Matros) sid 75 , sid 76 , sid 78
Andersson, Eric (Matros) sid 68 , sid 71
Andersson, Sven (Matros) sid 71 , sid 85
Arsenius (Kadett) sid 65
Attay (Comprador) sid 53 , sid 54 , sid 56 , sid 77 , sid 86
Bahi (Handelsman) sid 8
Beau keyqua (Handelsman) sid 85
Beckman (Kapten) sid 34
Behic (Handelsman) sid 6 , sid 7 , sid 15
Bellman, Johan Arndt (Konsul) sid 4 , sid 5 , sid 13
Bengtson, Anders (Timmerman) sid 85
Beyer (Superkargör) sid 86
Björck, Börje (Matros) sid 3
Borits, Willhelm (Matros) sid 79
Bruhn (Präst) sid 11 , sid 77 , sid 79 , sid 81
Bryngell (Matros) sid 65
Butler, Hyacinth (Okänd) sid 83
Campbell, Dug. (Superkargör) sid 3 , sid 11 , sid 76 , sid 79 , sid 81 , sid 83
Campbell (Okänd) sid 19
Campbell, Daniel (Okänd) sid 21 , sid 44
Casabon (Handelsman) sid 8 , sid 15
Celsing, Herman (Lärstyrman) sid 11 , sid 79 , sid 80 , sid 83
Chapman, Charles (Kapten) sid 74
Dahlberg, Anders (Buteljör Math) sid 69
Dens, Peter (Kapten) sid 82
Detick (Kapten) sid 82
Drake (Kadett) sid 66 , sid 80
Duggardt, Hans Hend. (Matros) sid 69
Edman (Kadett) sid 45 , sid 80
Ehrenbill, H. (Styrman) sid 80 , sid 81 , sid 83
Ekeberg, Carl Gustav (Kapten) sid 9 , sid 79
Engelhardt, C.D. (Fältskär) sid 66 , sid 76 , sid 79 , sid 81
Engelhardt, Carl D. (Kapten) sid 9
Everts, Petter (Matros) sid 68 , sid 72
Fahlström (Kvartermästare) sid 67
Gates, Bernhard (Lots) sid 94
Gerts (Matros) sid 71
Gertz, Christian (Matros) sid 69
Gillberg, Lars (Hovmästare) sid 62
Gillberg, Erland (Matros) sid 70
Gough, James (Handelsman) sid 83
Greif (Superkargör) sid 25 , sid 28
Grill, Anthony (Direktör) sid 29 , sid 41 , sid 52 , sid 82
Grill, Johannes (Direktör) sid 29 , sid 41 , sid 52 , sid 82
Grill, Claes (Direktör) sid 13
Grubb, Michael (Handelsman) sid 9 , sid 21 , sid 79 , sid 80 , sid 81 , sid 83
Grundell, Oluf (Matros) sid 59 , sid 82
Grundell, A. (Okänd) sid 9
Hagman, Jonas (Matros) sid 85
Hammar, Mårten (Matros) sid 85
Hammarberg, Jean (Timmerman) sid 85
Hobbert, Petter (Matros) sid 69
Holmström, Olof (Matros) sid 75 , sid 77
Hovet, Nicolas (Handelsman) sid 42
Hultengren, Petter (Segelmakare) sid 77
Hutchinson (Kapten) sid 88
Hutchinson, Charles (Handelsman) sid 89 , sid 90
Irvine, J. (Superkargör) sid 84
Kirkpatrick, Thomas (Handelsman) sid 89 , sid 89
Kiärstedt (Okänd) sid 15
Kling (Kadett) sid 82
Kåhre, Carl (Superkargör) sid 3 , sid 10 , sid 19 , sid 24 , sid 76 , sid 77 , sid 80 , sid 83
König (Okänd) sid 82
Landin, Johan (Matros) sid 41 , sid 85
Lillja (Matros) sid 67
Lindegren, Sven (Matros) sid 64
Lindstedt, Gustaf (Matros) sid 63
Liunggren, Dan: (Matros) sid 82
Liunggren, Bengt (Matros) sid 82
Lund, Lars (Matros) sid 70
Lundberg, Börje (Matros) sid 46 , sid 78
Lundberg, Gert (Matros) sid 48 , sid 80
Malmgren (Konstapel) sid 9 , sid 63
Michelson, Jean (Matros) sid 80
Moberg, Jacob (Matros) sid 50
Mörk, Jonas (Matros) sid 50 , sid 76
Nilsson, Hans (Matros) sid 82
Nyman (Matros) sid 66 , sid 67
Oranien, prinsen av (Kunglighet) sid 22
Orres, Samuel (Konstapels Math) sid 71 , sid 72
Paulin, J. J. (Superkargör) sid 3 , sid 9 , sid 11 , sid 19 , sid 76 , sid 79 , sid 80 , sid 81 , sid 83
Petterson, F. (Kapten) sid 24 , sid 25 , sid 34
Pinetto (Kadett) sid 65
Poankeyqua (Handelsman) sid 51 , sid 85 , sid 86
Pores, Jacob (Kadett) sid 45 , sid 78
Ramswik, Sven (Buteljör Math) sid 63 , sid 85
Renström (Matros) sid 80
Ring, Swen (Matros) sid 47
Ringhem (Matros) sid 64 , sid 66
Rite (Okänd) sid 25
Roth, Francois (Okänd) sid 9
Roth, Edmond (Okänd) sid 9
Roth (Okänd) sid 83
Runberg, Lars (Matros) sid 79
Rundsten, J. (Kapten) sid 75
Ruthensparre, Carl (Styrman) sid 9 , sid 28 , sid 79 , sid 83
Ruuth, Sim. (Okänd) sid 9 , sid 79 , sid 83
Ryckert (Lärstyrman) sid 45 , sid 76
Rydkert (Okänd) sid 9
Sahlgren, Niclas (Direktör) sid 83
Sandberg, David (Superkargör) sid 84
Smedberg, Israel (Buteljör) sid 62
Soljers (Handelsman) sid 6 , sid 8
Staufelen, von (Kadett) sid 71
Steffenborg, Jacob (Matros) sid 49
Stenström, Lars (Matros) sid 45
Stenström, Conradi (Matros) sid 80
Stolpe, Mathias (Skeppsskrivare) sid 9 , sid 20 , sid 76 , sid 77
Strömberg, Oluf (Kypare Math) sid 71
Svanberg, Torsten (Matros) sid 63
Svensson, Sven (Matros) sid 45
Swiqua (Handelsman) sid 85
Tan Anqua (Handelsman) sid 40
Tan Suqua (Handelsman) sid 32 , sid 42 , sid 85 , sid 86
Tan Tinqua (Handelsman) sid 85 , sid 86
Tengner, Olof (Segelmakare Math) sid 82
Tham, Christian (Superkargör) sid 3 , sid 9 , sid 10 , sid 19 , sid 22 , sid 44 , sid 73 , sid 74 , sid 76 , sid 79 , sid 80 , sid 83 , sid 84
Tham, Gustaf (Assistent) sid 9 , sid 21 , sid 60 , sid 79 , sid 83
Tingberg, Olof (Okänd) sid 48
Tonqua (Handelsman) sid 85 , sid 86
Treutiger, Carl Johan (Kapten) sid 3 , sid 11 , sid 81 , sid 83
Utfall, Gust. Willh. (Matros) sid 64 , sid 79
Wahlberg, Jacob (Båtsmans Math) sid 75
Wallerström (Matros) sid 65
Walpole (Kapten) sid 25 , sid 26 , sid 31 , sid 32
Wessman, Oluf (Kvartermästare) sid 46 , sid 66 , sid 67
Wettergren, Carl (Matros) sid 59
Wikbohm, H (Okänd) sid 11
Wikström, Johan (Matros) sid 82
Willhelms (Kadett) sid 64 , sid 80
Wilson (Kapten) sid 89
Wilson, W:m (Okänd) sid 94
Wirgman, Christian (Kock) sid 49
Ytrecht (Kapten) sid 61 , sid 62
Zauqua (Lingvist) sid 86
Zey honqua (Handelsman) sid 85
Öhrn, Fredrich (Matros) sid 47 , sid 80
Örtendahl, Carl (Hovmästare Math) sid 78

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen