Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Rulla för skeppet Gustaf III

Ingen beskrivning.

Digitalt dokument | PDF (8.4 MB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Tillkomstår: 1791
Behandlar år: --

Bilagor:
Journal för skeppet Gustaf III
Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv (arkivnr H22:2)

Personer som förekommer i dokumentet:
Ahlberg, Olof (Matros) sid 7
Almroth, Niclas (Kapten) sid 2
Andersson, And: (Timmerman) sid 5
Andersson, Christian (Matros) sid 11
Andersson, Olof Lindqvist (Jungman) sid 13
Andersson, Bryngel (Jungman) sid 15
Arfvidson, Sven (Kvartermästare) sid 6
Arfvidson, Mag:s (Jungman) sid 16
Backman, Lars (Jungman) sid 14
Beckvall, Sven M (Hovmästare) sid 3
Bengtson, Olof Lindqvist (Jungman) sid 13
Berg, Petter (Jungman) sid 13
Bergren, And: Pettersson (Jungman) sid 16
Bergvist, Petter (Dräng Styrman) sid 11
Billvall, Johan (Kadett) sid 4
Björck, Johan (Matros) sid 10
Blom, Thure Gabr: (Jungman) sid 15
Blomberg, Nicolaus (Jungman) sid 14
Borgman, Magnus (Styrman) sid 2
Bruhn, Jöns (Matros) sid 8
Bärnhjelm, And: G: (Konstapels Math) sid 3
Carell, Joh: Christ: (Kadett) sid 4
Carlström, Anders (Matros) sid 11
Durietz, Polycarpus (Kadett) sid 4
Edberg, Olof (Segelmakare Math) sid 5
Ekelöf, Mich: (Kvartermästare) sid 6
Engeldahl, Thomas (Matros) sid 11
Engelke, Nicolas (Kadett) sid 4
Engström, Jacob (Jungman) sid 16
Ericsson, And: (Dräng Kapten) sid 9
Ericsson, Sven (Hovmästare) sid 10
Fagerström, Carl (Matros) sid 8
Floberg, Olof (Jungman) sid 13
Fogelberg, Gunnar (Matros) sid 7
Fogelberg, Jonas (Matros) sid 9
Forslöf, Joseph (Matros) sid 6
Fredrichson, Johan (Matros) sid 12
Fröse, Johan (Konstapels Math) sid 4
Gradman, Johan (Jungman) sid 15
Granberg, Johan (Dräng Styrman) sid 13
Grönberg, Anders (Kvartermästare) sid 6
Gröndahl, Carl F: (Fältskär) sid 3
Göbell, Joh: Gabr: (Smed Math) sid 5
Hallberg, Sven (Dräng Kapten) sid 9
Hanqvist, Olof (Superkargör) sid 1
Hansson, Joh. Busck (Styrman) sid 2
Hedin, Carl (Matros) sid 8
Hellström, Elias (Matros) sid 8
Hellström, Lars (Jungman) sid 15
Hiertstedt, Carl Aug: (Jungman) sid 13
Hillbom, Nils (Dräng Fältskär) sid 14
Hillerström, Fabian (Konstapels Math) sid 3
Holm, Bengt (Matros) sid 7
Holm, Nils (Matros) sid 7
Holmgren, Johan (Dräng Herr Palm) sid 14
Holmqvist, Gabr: (Matros) sid 10
Hummel, Joh: Ad: (Fältskär) sid 3
Högvall, Nils (Hovmästare) sid 10
Ingemarsson, Hans (Timmerman) sid 5
Jansson, Hendric (Båtsmans Math) sid 4
Jansson, Sven (Timmerman) sid 5
Jansson, Lars (Dräng Skepps) sid 11
Jansson, Sejbrant (Ingen uppgift) sid 16
Jonasson, And: Jonsson (Jungman/Hönsvaktare) sid 16
Jonsson, Johannes (Matros) sid 10
Jonsson, Anders (Dräng Styrman) sid 16
Jönsson, Daniel (Matros) sid 12
Kihlbäck, Elias (Buteljör Math) sid 3
Kindgren, Eric (Jungman) sid 13
Klargren, Petter (Matros) sid 6
Kolien, Börje (Matros) sid 10
Kollberg, Hans (Matros) sid 9
Kollberg, Petter (Matros) sid 12
Kollenius, Bengt (Konstapel) sid 3
Konckel, Ad: Fr: (Jungman) sid 14
Körckelin, Johannes (Matros) sid 9
Köster, Carl Fr: (Jungman) sid 15
Lang, Julius F (Assistent) sid 1
Lantgren, Olof (Matros) sid 11
Larsson, Sven (Matros) sid 10
Larsson, Anders (Matros) sid 11
Lehström, Petter (Matros) sid 11
Liberg, Anders (Jungman) sid 14
Liethman, Olof And: (Jungman/Sjukvaktare) sid 14
Lindberg, Petter (Matros) sid 12
Lindblad, Nils (Matros) sid 7
Lindgren, Petter (Matros) sid 12
Lindmarck, Ambros (Matros) sid 7
Lindqvist, Johan (Matros) sid 8
Lindqvist, Mårten (Matros) sid 10
Lindqvist, Olof (Matros) sid 11
Linneroth, Bengt (Kypare Math) sid 5
Ljungholm, And. (Jungman) sid 14
Lundahl, Hans (Smed) sid 5
Lundahl, Abr: (Dräng Superkargör) sid 9
Lundberg, Laur: (Styrman) sid 2
Lundberg, Jonas (Matros) sid 12
Lundberg, Berndt (Jungman) sid 13
Lundgren, Petter (Matros) sid 10
Löfström, Salemon (Kvartermästare) sid 6
Matson, Eric (Matros) sid 8
Maurice, Peter (Styrman) sid 2
Mayström, Petter (Kock) sid 6
Melander, Jacob (Matros) sid 7
Mellberg, Bengt (Jungman) sid 15
Modelin, Eric Joh: (Matros) sid 8
Morck, Nils Petter (Matros) sid 9
Muller, Carl F: (Lärstyrman) sid 2
Möller, Carl Fred: (Båtsman) sid 4
Nommelin, Jacob (Matros) sid 8
Norling, Anders (Matros) sid 8
Nyberg, Lars (Dräng Styrman) sid 15
Olsson, Anders (Jungman) sid 13
Palm, Gustaf (Assistent) sid 1 , sid 14
Petterson, Jacob (Jungman) sid 14
Pettersson, Christjan (Timmerman) sid 5
Pettersson, Lars (Matros) sid 12
Pettersson, Anders (Jungman) sid 15
Pettersson, Börje (Jungman) sid 15
Rosengren, Hendr: (Kvartermästare) sid 6
Rothoff, And: Dav: (Kadett) sid 4
Sahlberg, Olaus (Jungman) sid 16
Sandberg, Hendr: (Kvartermästare) sid 6
Sandström, Jonas (Kypare) sid 5
Schierman, Fred: Ad: (Styrman) sid 2
Schultz, Daniel (Jungman) sid 14
Schutz, Carl Fr: (Jungman) sid 16
Schörlin, Zack: (Kock) sid 6
Sivertson, Gust: Lor (Präst) sid 2
Skånberg, Johan (Matros) sid 7
Staaf, Carl M. (Kadett) sid 4
Starck, Eric (Matros) sid 9
Stridsberg, Otto Joh: (Lärstyrman) sid 2
Strömbeck, Anders (Båtsmans Math) sid 4
Svensson, And: (Dräng Skepps) sid 11
Svensson, Jöns (Matros) sid 12
Svensson, Olof (Jungman) sid 15
Svensson, Lars (Dräng Styrman) sid 16
Söderberg, Jonas (Matros) sid 8
Taylor, James (Ingen uppgift) sid 16
Thorslund, And: (Matros) sid 10
Thulin, Anders (Matros) sid 7
Toutin, Isaac (Assistent) sid 1
Tranbeck, Anders (Jungman) sid 16
Uberschier, Benjamin (Buteljör) sid 3
Uggla, Carl Wilh: (Lärstyrman) sid 2
Wedelin, Johan (Konstapels Math) sid 3
Wejman, Lorenz (Jungman) sid 13
Wennerlöf, Sven (Hovmästare Math) sid 3
Westerberg, Nils (Matros) sid 9
Winberg, Fredric (Assistent/Skeppsskrivare) sid 1
Zeidenzopff, Joh: (Segelmakare) sid 5
Zvibelius, Jöns (Matros) sid 11
Zvillström, Sven (Matros) sid 12
Åberg, Anders (Matros) sid 12
Åhrman, Niclas (Matros) sid 7
Örn, Carl (Dräng Kapten) sid 9

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen