Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Rulla för skeppet Cronprins Gustaf

Skeppet ritat av F.H. af Chapman. Under 2:a oktrojen 480 läster, 28 kanoner, 154 man. Under 3:e oktrojen 488 1/5 läster (ommätt)18 kanoner, 150 man. Gör sju resor till Kanton. Källa: Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna, 1731-1813.

Digitalt dokument | PDF (1.1 MB)

Författare: Okänd,
Typ av dokument: Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Tillkomstår: 1781
Behandlar år: --

Bilagor:
Journal för skeppet Cron Prins Gustaf
Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv (arkivnr H22:2)

Personer som förekommer i dokumentet:
Ahlgren, B (Matros) sid 6
Ahlqvist, J (Jungman) sid 11
Almroth, Niclas (Kapten) sid 3
Andersson, A G (Matros) sid 7
Andersson, C (Jungman) sid 9
Andersson, M (Jungman) sid 10
Andersson, Johannes (Matros) sid 11
Arfwidsson, Sven (Kvartermästare) sid 6
Arfwidsson, M (Matros) sid 8
Askling, G (Matros) sid 6
Bark, L Hind. (Matros) sid 8
Berg, J (Kypare) sid 5
Berglander, J (Kvartermästare) sid 5
Bergman, J S (Buteljör Math) sid 4
Bergman, Johan (Kvartermästare) sid 5
Bergman, E (Matros) sid 8
Bergström (Matros) sid 9
Björkwall, J (Matros) sid 7
Bladh, L S (Lärstyrman) sid 3
Blix, A (Styrman) sid 3
Blomberg, A (Timmerman) sid 5
Boman, E (Matros) sid 8
Boyalin, G (Matros) sid 6
Bramberg, Lars (Kvartermästare) sid 5
Bäck, J M (Kadett) sid 4
Börjesson, H (Jungman) sid 10
Candelin, P (Matros) sid 7
Carlsson, Erich (Timmerman) sid 5
Clase, C M (Konstapel) sid 4
Clason, Hans H (Styrman) sid 3
Conradiee, J G (Superkargör) sid 3
Dahlgren, Johan (Jungman) sid 9
Edberg, L (Segelmakare Math) sid 5
Edberg, L (Skeppsgosse) sid 10
Ekman, L A (Skeppsgosse) sid 10
Erichsson, B (Matros) sid 8
Essenberg, E (Matros) sid 7
Fagerberg, Johan (Matros) sid 7
Fagergren, Jöns (Matros) sid 8
Falck, H (Matros) sid 7
Fogelberg, M (Buteljör) sid 3
Fogelberg, J (Matros) sid 6
Forsman, P (Matros) sid 7
Fortell, C (Båtsman) sid 5
Fredrichson, J (Skeppsgosse) sid 10
Fröje, S (Konstapel) sid 4
Fröman (Kock) sid 5
Granberg, A (Båtsmans Math) sid 5
Habicht, L (Konstapel) sid 4
Hagström, C E (Matros) sid 8
Hagström, A (Matros) sid 9
Hallberg, S (Matros) sid 8
Hallbom, A (Matros) sid 8
Hamström, P (Båtsmans Math) sid 5
Handqwist, Olof (Assistent) sid 3
Hedenberg, Börje (Matros) sid 9
Helljesson, J (Smed Math) sid 9
Hessellgren, E (Jungman) sid 10
Holm, Lars (Matros) sid 6
Holm, Börje (Jungman) sid 10
Holmertz, Anders Peter (Konstapel) sid 4
Holmstedt, J (Matros) sid 9
Hård, M (Matros) sid 6
Håsing, A (Matros) sid 8
Högberg, J (Matros) sid 7
Ingermansson, Johan (Timmerman) sid 5
Jacobson (Jungman) sid 9
Jansson, P (Matros) sid 6
Jansson, Carl (Matros) sid 8
Jonsson, L (Skeppsgosse) sid 10
Jungberg, H (Matros) sid 7
Jönsson, C F (Lärstyrman) sid 3
Kellin, E A (Jungman) sid 11
Khilman (Kadett) sid 4
Kiellblad (Jungman) sid 11
Klingberg (Timmerman) sid 5
Kollinius, B (Konstapel) sid 4
Kowerberg, H (Matros) sid 7
Kullman, O (Jungman) sid 11
Lack, P (Segelmakare) sid 4
Lange, D G (Fältskär) sid 3
Linberg, H (Matros) sid 7
Lindberg, E (Jungman) sid 11
Lindeman, Julius (Matros) sid 11
Listergren, L (Matros) sid 7
Lundahl, C (Matros) sid 8
Lundin, J (Jungman) sid 10
Lönroth, A (Matros) sid 7
Manguis, E D (Matros) sid 9
Melin, Eric Gust. (Skeppsskrivare) sid 3
Melin, A (Matros) sid 8
Mellberg, S (Matros) sid 9
Moberg, A (Timmerman) sid 5
Möller, Sven (Kvartermästare) sid 6
Mönberg, Lars (Matros) sid 7
Netterberg, N (Jungman) sid 11
Neyendorff, D S (Styrman) sid 3
Norling, P (Matros) sid 7
Norström, A (Smed) sid 5
Olbers, D N (Skeppsskrivare) sid 3
Olsson, G (Jungman) sid 10
Ophoff, S G (Fältskär) sid 3
Orell, G (Jungman) sid 10
Pettersson, P (Kadett) sid 4
Raudalin, A (Matros) sid 8
Ringblom, A (Jungman) sid 9
Rotlieb, E D (Kadett) sid 4
Ryberg, E (Matros) sid 6
Ryberg, H (Matros) sid 7
Ryberg, R (Matros) sid 8
Ryberg, S E (Matros) sid 9
Rörberg, Johannes (Matros) sid 6
Salmberg, A (Matros) sid 6
Sandberg, E (Hovmästare) sid 4
Sandberg, Math:s (Jungman) sid 9
Schierman, Fred: Ad: (Styrman) sid 3
Schörlin, Zack: (Kock) sid 5
Silvander, P (Styrman) sid 3
Siöberg, Nils (Matros) sid 9
Siöberg, S (Matros) sid 9
Siöström, J (Matros) sid 8
Smedberg, A (Jungman) sid 10
Stam, Erich (Matros) sid 9
Stenberg, Hans (Matros) sid 6
Stenfeldt, C M (Kadett) sid 4
Stierneroos, M J (Kadett) sid 4
Strandman, H (Konstapels Math) sid 4
Sundberg, E (Matros) sid 6
Sundbäck, Thore (Matros) sid 7
Swanberg, Petter (Matros) sid 8
Swenson, H (Matros) sid 9
Svensson, J (Matros) sid 6
Svensson, Carl (Matros) sid 8
Swensson, A (Jungman) sid 10
Söderberg, S (Jungman) sid 10
Södergren, C F (Präst) sid 3
Södermark, P (Matros) sid 6
Söderström, P (Jungman) sid 10
Törnros, H (Jungman) sid 10
Walin, Nils (Matros) sid 9
Wedelin, C (Jungman) sid 10
Venberg, J (Matros) sid 9
Wennerberg, A (Kvartermästare) sid 5
Vennerström, Sven (Jungman) sid 10
Vesterberg, Anton (Matros) sid 6
Westerberg, B (Matros) sid 6
Wetterberg, A (Kadett) sid 4
Wigrell, J D (Hovmästare Math) sid 4
Wingren, A (Lärstyrman) sid 3
Wolcken, L (Kypare Math) sid 5
Vårling, E (Matros) sid 6
Zengerleun, E (Jungman) sid 11
Åberg, L (Matros) sid 8
Åsberg, L (Jungman) sid 9
Öfwerman, J (Jungman) sid 10
Örn, Johan (Matros) sid 7
Öster, Olof (Matros) sid 7

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen