Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg

En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg; hwarjemte auctoren til Hushålds-rådet för december månad, behörigen afwijses, angående swenske Ost-indiske compagniet. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, : 1734. (Finnes til kiöps hos boktryckaren herr B.G. Schneider, såsom ock uti hattstofferaren herr O. Wallmans bod wid Riddarhus-torget och mad. Mellins bod wid Stor-torget à 6 öre silf:mt exempl.)

Tryckt i frakturstil.

Digitalt dokument | PDF (2.3 MB)

Författare: Arckenholtz, Johan
Typ av dokument: "Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Tillkomstår: 1734
Behandlar år: --

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek (arkivnr saknas)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen