Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

En wäns bref utur Stockholm til sin goda wän uti Giötheborg

En wäns bref utur Stockholm til sin goda wän uti Giötheborg, angående det här i Swerige inrättade Ost-indiske compagnie. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Jörans son Nyström, 1734. Pris:6 öre silfwermynt.

24 s. Tryckt i frakturstil.

Digitalt dokument | PDF (16.3 MB)

Författare: Arckenholtz, Johan
Typ av dokument: "Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Tillkomstår: 1734
Behandlar år: --

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek (arkivnr saknas)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen