Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Bihang af En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg

Bihang af En wäns swar utur Stockholm, til sin gode wän uti Giötheborg; hwaruti auctoren til Hushålds-rådet för januarii månad, behörigen beswaras: Angående swenske Ost-indiske compagniet. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson : Nyström, 1735. (Försäljes hos bok-tryckaren herr Benjamin Gottlieb Schneider, såsom ock uti madame Mellins bod wid Stor-torget, à 6 öre silfwermynt exempl.)

24 s. tryckt i frakturstil.

Digitalt dokument | PDF (5.6 MB)

Författare: Arckenholtz, Johan
Typ av dokument: "Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Tillkomstår: 1735
Behandlar år: --

Dokumentets fysiska placering:
Göteborgs universitetsbibliotek: Göteborgs universitetsbibliotek (arkivnr saknas)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen