Göteborgs universitetsbibliotek: Dokument

Dokument

Dagbok uppå Konglige Vetenskaps Academiens befalning

Hållen under resan från Giötheborg til Canton och hem som börjades år 1748 d.19 febr. och slutade år 1749 d.11 julij.

Tv. fol. bunden

Digitalt dokument | PDF (25.5 MB)

Författare: Dalman, Joh. Frid.
Typ av dokument: Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
Tillkomstår:
Behandlar år: 1748 -- 1749

Dokumentets fysiska placering:
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket (arkivnr Dalman)

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-05 14:42

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen