Göteborgs universitetsbibliotek: Arkivförteckningar

Arkivförteckningar

Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen.
Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv.

Göteborgs stadsmuseum: Arkivet
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Kalmar stadsbibliotek: Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket
Privat: Privat
Sjöfartsmuseet: Biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek: Handskriftsavdelningen

Sjöfartsmuseet
Biblioteket
Göteborg
KONCEPT OCH KOPIEBÖCKER
LIGGARE
Förteckningar över kompaniets handlingar
"Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Liggare över aktieägare
Liggare över skepp och laster
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
SMG 17990 Inventarium uppå den proviant- och andre persedlar, Swenska ost-indiska compagniets skepp Finland Ja
Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
-- 1781--1782 Journal med skeppet Sophia Magdalena åhren 1781 och 1782
inbunden
Ja
SMG 17993 1777--1779 Journal med skeppet Finland åhren 1777, 1778 och 1779
inbunden
Ja
SMG 6131 1748--1750 Journal hollen under resan till Canton uti China. Skieppet Cronprintcessan Lovisa Ulrica. 1748-1750 Ja
PROTOKOLL
RÄKENSKAPER
Avlöningsbokföring
Avräkningar
Bokslutspapper och stater
Huvudbokföring
Inköps- och försäljningsfakturor
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
SMG 10 328 Försäljningsbok af de med skeppen Calmare och Cron-Printzen Adolph Freidrich Ja
Kassabokföring
Memorialbokföring
Tryckta blanketter etc.

Övriga arkivförteckningar

Dessa arkivförteckningar är kopior av förteckningar på respektive institution. Detta material är inte digitaliserat utan dessa arkivförteckningarna är tänkta som en hjälp att visa vad som finns av det som inte är tillgängligt digitalt. (Kopiorna är i pdf-format.)

Riksarkivet, Stockholm

Östergötlands arkivförbund: Svante Magnus Pontins personarkiv, Norrköping

Lunds universitetsbibliotek, Lund

Krigsarkivet, Stockholm

Arkivhandlingar kan också sökas i Otto Waldes katalog över gods- och släktarkiv (manuskript i Uppsala UB, kopior vid större universitetsbibliotek, Riksarkivet och landsarkiven), och i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen