Göteborgs universitetsbibliotek: Arkivförteckningar

Arkivförteckningar

Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen.
Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv.

Göteborgs stadsmuseum: Arkivet
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Kalmar stadsbibliotek: Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket
Privat: Privat
Sjöfartsmuseet: Biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek: Handskriftsavdelningen

Göteborgs universitetsbibliotek
Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Göteborg
KONCEPT OCH KOPIEBÖCKER
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 Anmärkningar ang. rapport till kejsaren av Kina Ja
H 21:1 1795 Brev till direktionen Ja
H 21:1 1762 Bärgningen från skeppet Fredrik Adolphs vrak (1) Ja
H 21:1 1781 Edikt av mandarinen Fou yune-Lhy Ja
H 21:1 1780 Rapport till kejsaren av Kina Ja
LIGGARE
Förteckningar över kompaniets handlingar
"Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1796 Anteckning om kinesiska mynt och vikter Ja
H 21:1 1771 Beräkningar till skeppsritning Ja
H 21:1 Beskrivning till skeppsritning Ja
H 21:1 Bytesavtal Ja
H 21:1 Förhållningsregler ombord på kompaniets skepp Ja
H 21:1 1872 Gåvobrev Ja
H 21:1 1771 Intyg ang. skeppsbesiktning Ja
H 21:1 Jämförelsetabell över kinesiska och svenska längdmått och vikter Ja
H 21:1 Promemoria med råd om teinköp Ja
H 21:1 Skrivelse ang. örlogsskepp Ja
H 21:1 1782 Skrivelse från superkargören Peter Johan Bladh Ja
Liggare över aktieägare
Liggare över skepp och laster
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1799 Förteckning över skeppspredikanten C.C. Ströms varor (1) Ja
H 21:1 1799 Förteckning över skeppspredikanten C.C. Ströms varor (2) Ja
H 21:1 1804 Förteckning över varor till försäljning i Göteborg 1804 Ja
H 21:1 1797--1798 Proviantlistor Ja
H 21:1 1797--1798 Proviant på skeppet Gustaf III Ja
H 21:1 1777-- Skeppet Adolph Fredrichs last 1777 Ja
H 21:1 1780 Skeppet Gustaf III:s last 1780 Ja
H 21:1 1799 Skeppet Sophia Magdalenas last 1799
Tryckt
Ja
H 21:1 1796 Skeppspredikantens persedlar Ja
Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1800 Befattningshavare på skeppen Drottningen och Sophia Magdalena
Tryckt
Ja
H 21:1 1796 Befattningshavare på skeppet Gustaf III
Tryckt
Ja
H 21:1 1792--1794 Rulla för skeppet Sophia Magdalena Ja
Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1794--1796 Journaler över resor med skeppen Gustaf Adolph och Sophia Magdalena Ja
H 21:1 1761 Journal över resan till Fredrik Adolphs vrak Ja
H 21:1 1798 Utdrag ur skeppet Gustaf III:s loggbok Ja
PROTOKOLL
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1761 Bärgningen från skeppet Fredrik Adolphs vrak (2) Ja
RÄKENSKAPER
Avlöningsbokföring
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 Befattningshavares löner Ja
Avräkningar
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1781--1782 Förteckning över växlar Ja
H 21:1 1767 Inköpsräkning ang. 100 kistor te Ja
H 21:1 1797--1798 Omkostnader för faktoriet Ja
H 21:1 1797 Omkostnader i kinesisk hamn Ja
H 21:1 1767 Uträkning över diverse sålda varor Ja
H 21:1 1767 Uträkning över sålt bly (1) Ja
H 21:1 Uträkning över sålt bly (2) Ja
Bokslutspapper och stater
Huvudbokföring
Inköps- och försäljningsfakturor
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1767 Kontrakt ang. inköp av te (1) Ja
H 21:1 1767 Kontrakt ang. inköp av te (2) Ja
H 21:1 1797 Kontrakt ang. inköp av te mm. Ja
Kassabokföring
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 21:1 1797 Skattsedel Ja
Memorialbokföring
Tryckta blanketter etc.

Övriga arkivförteckningar

Dessa arkivförteckningar är kopior av förteckningar på respektive institution. Detta material är inte digitaliserat utan dessa arkivförteckningarna är tänkta som en hjälp att visa vad som finns av det som inte är tillgängligt digitalt. (Kopiorna är i pdf-format.)

Riksarkivet, Stockholm

Östergötlands arkivförbund: Svante Magnus Pontins personarkiv, Norrköping

Lunds universitetsbibliotek, Lund

Krigsarkivet, Stockholm

Arkivhandlingar kan också sökas i Otto Waldes katalog över gods- och släktarkiv (manuskript i Uppsala UB, kopior vid större universitetsbibliotek, Riksarkivet och landsarkiven), och i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen