Göteborgs universitetsbibliotek: Arkivförteckningar

Arkivförteckningar

Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen.
Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv.

Göteborgs stadsmuseum: Arkivet
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Kalmar stadsbibliotek: Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket
Privat: Privat
Sjöfartsmuseet: Biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek: Handskriftsavdelningen

Göteborgs universitetsbibliotek
Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborg
KONCEPT OCH KOPIEBÖCKER
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:1 1751--1754 Brevkopiebok för skeppet Hoppet Ja
H 22:1 Försäljning av kompaniets magasinshus i Göteborg Ja
H 22:1 Orsakerna till kompaniets obestånd efter 1786 Ja
LIGGARE
Förteckningar över kompaniets handlingar
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22: 4 B 1813 Förteckning över vissa till kontoret i Göteborg översända handlingar Ja
H 22:4 B 1808--1809 Förteckningar över kompaniets böcker Ja
H 22:4 B 1817 Förteckning över handlingar från kontoret i Göteborg Ja
"Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:5 1763 Brev från Carl von Linné till kapten C.G. Ekeberg Ja
H 22:5 1785 Makulerade aktiebrev 4 oktrojen Nej
H 22:5 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 101-150 Ja
H 22:5 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 151-200 Ja
H 22:5 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 201-250 Ja
H 22:5 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 2-50 Ja
H 22:5 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 251-299 Ja
H 22:5 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 51-100 Ja
H 22:6 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 300-350 Ja
H 22:6 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 351-400 Ja
H 22:6 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 401-450 Ja
H 22:6 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 451-500 Ja
H 22:6 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 501-550 Ja
H 22:6 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 551-599 Ja
H 22:7 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 600-650 Ja
H 22:7 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 651-700 Ja
H 22:7 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 701-750 Ja
H 22:7 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 751-800 Ja
H 22:7 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 801-850 Ja
H 22:7 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 851-899 Ja
H 22:8 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1001-1050 Ja
H 22:8 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1051-1100 Ja
H 22:8 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1101-1136 Ja
H 22:8 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 900-950 Ja
H 22:8 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 951-1000 Ja
H 22:9 1807 Brev från superkargören Anders Ljungstedt till en av kompaniets direktörer Ja
H 22:9 1809 Engelskt fripass för Claes Grill & son (1)
Tryckt och ifylld blankett.
Ja
H 22:9 1802 Fullmakt som lärstyrman för J.C. Lüning
Tryckt och ifylld blankett.
Ja
H 22:9 1815--1817 Handlingar ang. kompaniets avveckling Ja
H 22:9 1810 Handlingar ang. kompaniets skulder Ja
H 22:9 1807--1812 Handlingar rörande utarrendering och försäljning av Klippans skeppsvarv mm. Ja
H 22:9 Relation beträffande handeln på Batavia, Isle de France och Kanton
Sid. 15-20 blanka.
Ja
Liggare över aktieägare
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:1 1806--1817 Förteckning över aktier
Inb.
Ja
H 22:1 1806--1817 Subskriptionslista för aktieägare under 5 oktrojen
Inb.
Ja
H 22:1, ligg.fol. 1766--1787 Aktieägarregister för 3 oktrojen
Inb. 46x56 cm. Mikrofilm finns.
Ja
Liggare över skepp och laster
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:1 1786--1806 Förteckning över kompaniets skepp under 4 oktrojen Ja
H 22:1 Förteckning över laster med utländska fartyg Ja
H 22:1 1786--1804 Förteckning över skeppsexpeditioner under 4 oktrojen Ja
H 22:1 1803--1805 Förteckning över skeppslaster Ja
H 22:1 1810--1813 Liggare över infört och utskeppat nankinstyg Ja
H 22:1, ligg. fol. 1732--1768 Förteckning över kompaniets skepp under 1 och 2 oktrojerna Ja
Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H22:2 1781 Rulla för skeppet Cronprins Gustaf Ja
H22:2 1769 Rulla för skeppet Finland Ja
H22:2 1791 Rulla för skeppet Gustaf III Ja
H 22:2, ligg.fol. 1766--1802 Matrikel, ordnad efter namn
Inb.
Ja
H22:2, ligg. fol. 1766--1787 Matrikel, ordnad efter befattningar
Inb.
Ja
H22:3A 1797 Rulla för skeppet Gustaf Adolph Ja
Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
-- 1781--1783 Journal för skeppet Cron Prins Gustaf Ja
-- 1797--1800 Journal för skeppet Gustaf Adolph Ja
-- 1791--1792 Journal för skeppet Gustaf III Ja
H 22:3 B, ligg. fol. 1732--1733 Journal of sundry transactions ...
Inb. Även kopia och mikrofilm.
Nej
H 22:3 C, ligg.fol. 1735--1739 Journal of the voyage ... Ja
H 22: 3 D 1750--1752 Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa...
Inb.
Ja
H 22: 4 A 1753--1756 Dagbok för skeppet Prins Carl
Inb.
Ja
H 22: 4 A 1760--1762 Dagbok för skeppet Riksens Ständer
Inb.
Ja
H 22:4 A 1776--1777 Journal för skeppet Adolph Fredrich
Inb.
Ja
H 22:4 A 1750--1752 Journal för skeppet Prins Carl
Inb.
Ja
H 22:4 A 1750--1752 Rådplägningsbok för skeppet Götha Leijon
Inb.
Ja
H 22:4 B 1777--1779 Journal för skeppet Terra Nova
Inb.
Ja
PROTOKOLL
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:1 1813--1817 Bolagsstämmoprotokoll Ja
RÄKENSKAPER
Avlöningsbokföring
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:14 1817 Lista över arvoden till kompaniets revisorer Ja
Avräkningar
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:12 1796--1807 Avräkningar å "kommissioner" till direktörer m.fl. Ja
H 22:12 1807 Avräkning med superkargören i Kanton Gustaf Palm Ja
H 22:12 1799--1808 Huvudavräkningar Ja
Bokslutspapper och stater
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:15 1772--1786 Balansräkningar för kontoret i Kanton Ja
H 22:15 1801--1806 Balansräkningar och andra bokslutspapper Ja
H 22:15 1773--1777 Lönestater samt diverse minnesanteckningar Ja
H 22:15 1792 Ränteberäkningar för uppgörelse mellan 3. och 4. oktrojerna Ja
H 22:16 1807--1814 Balansräkningar och andra bokslutspapper Ja
Huvudbokföring
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:10 1814--1817 Huvudbok
Inb.
Ja
H 22:11 1814--1817 Samlingsjournal
Inb.
Ja
Inköps- och försäljningsfakturor
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:13 1803 Faktura på inköpt silver- och guldtråd Ja
H 22:13 1768--1786 Fakturor på returladdningar från Kina med olika skepp Ja
H 22:13 1800--1804 Fakturor över penning- och varuförsändelser från Sverige med olika skepp Ja
Kassabokföring
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:14 1813--1817 Kassabok
Inb.
Ja
H 22:14 1807--1809 Kassakladd 1807-1809 Ja
H 22:14 1810--1817 Kassakladd 1810-1817 Ja
H 22:14 1817 Kvitton på bevillning och arvoden Nej
H 22:14 1807 Kvitto på köpeskillingen för kompaniets magasinshus Ja
Memorialbokföring
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:14 1810--1816 Memorialböcker Ja
Tryckta blanketter etc.
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
H 22:16 Samtida omslag till buntar Ja
H 22:16 Tryckta kvittensblanketter m.m. Ja

Övriga arkivförteckningar

Dessa arkivförteckningar är kopior av förteckningar på respektive institution. Detta material är inte digitaliserat utan dessa arkivförteckningarna är tänkta som en hjälp att visa vad som finns av det som inte är tillgängligt digitalt. (Kopiorna är i pdf-format.)

Riksarkivet, Stockholm

Östergötlands arkivförbund: Svante Magnus Pontins personarkiv, Norrköping

Lunds universitetsbibliotek, Lund

Krigsarkivet, Stockholm

Arkivhandlingar kan också sökas i Otto Waldes katalog över gods- och släktarkiv (manuskript i Uppsala UB, kopior vid större universitetsbibliotek, Riksarkivet och landsarkiven), och i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen