Göteborgs universitetsbibliotek: Arkivförteckningar

Arkivförteckningar

Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen.
Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv.

Göteborgs stadsmuseum: Arkivet
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Kalmar stadsbibliotek: Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket
Privat: Privat
Sjöfartsmuseet: Biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek: Handskriftsavdelningen

Göteborgs stadsmuseum
Arkivet
Göteborg
KONCEPT OCH KOPIEBÖCKER
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
-- 1813 Förbindelse ang. förkomna aktier Nej
LIGGARE
Förteckningar över kompaniets handlingar
"Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
-- 1809 Engelskt fripass för Claes Grill & son (2) Nej
-- Jämförelsetablå över svenska och kinesiska vikt- och måttsystem Nej
-- 1806 Makulerade aktiebrev 5 oktrojen. Nr 1 Nej
-- 1815--1816 Revisionsberättelser Nej
GM 575:3 1804 Fullmakt som tredje styrman för J.C. Lüning Ja
Liggare över aktieägare
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
-- 1813 Förteckning över aktieägare vid vissa utdelningar Nej
Liggare över skepp och laster
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
GM575:3 1766--1786 Förteckning öfver svenska ostindiska compagniets skepp som äro avseglade från Götheborg under nya eller tredje octrojen Ja
Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
PROTOKOLL
RÄKENSKAPER
Avlöningsbokföring
Avräkningar
Bokslutspapper och stater
Huvudbokföring
Inköps- och försäljningsfakturor
Kassabokföring
Memorialbokföring
Tryckta blanketter etc.

Övriga arkivförteckningar

Dessa arkivförteckningar är kopior av förteckningar på respektive institution. Detta material är inte digitaliserat utan dessa arkivförteckningarna är tänkta som en hjälp att visa vad som finns av det som inte är tillgängligt digitalt. (Kopiorna är i pdf-format.)

Riksarkivet, Stockholm

Östergötlands arkivförbund: Svante Magnus Pontins personarkiv, Norrköping

Lunds universitetsbibliotek, Lund

Krigsarkivet, Stockholm

Arkivhandlingar kan också sökas i Otto Waldes katalog över gods- och släktarkiv (manuskript i Uppsala UB, kopior vid större universitetsbibliotek, Riksarkivet och landsarkiven), och i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen