Göteborgs universitetsbibliotek: Arkivförteckningar

Arkivförteckningar

Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen.
Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv.

Göteborgs stadsmuseum: Arkivet
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Kalmar stadsbibliotek: Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket
Privat: Privat
Sjöfartsmuseet: Biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek: Handskriftsavdelningen

Kungliga Vetenskapsakademien
Biblioteket
Stockholm
KONCEPT OCH KOPIEBÖCKER
LIGGARE
Förteckningar över kompaniets handlingar
"Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Liggare över aktieägare
Liggare över skepp och laster
Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
Braad 1748--1749 Berättelse om resan med skeppet Hoppet under capitaine Fr. Pettersons commando från Götheborg till Canton i China
Fol. 178 s. 13pl.
Ja
Braad, Christ. Hind. Beskrifning på skeppet Götha Leyons resa till Surat och åtskillige andre indianske orter
inbunden, 444 sid, 41 pl.
Ja
Dalman 1748--1749 Dagbok uppå Konglige Vetenskaps Academiens befalning
Tv. fol. bunden
Ja
Ekeberg 1751--1754 Kort dagbok öfver resan med skeppet Hoppet
fol. 28 s.
Ja
Ekeberg, C. G. 1750--1751 Dagbok hållen ombord på skeppet Freden emellan Götheborg och Cadiz Med de anmärkningar som under en sådan resa kunnat förefalla.
häftad, 62 blad.
Ja
Ekeberg, C. G. 1746--1749 Dagbok under resan till och ifrån Canton uti China åhren 1746, 47, 48, 49 med skeppet Götha Leijon hållen af Carl Gustaf Ekeberg
häftad, 25 blad.
Nej
PROTOKOLL
RÄKENSKAPER
Avlöningsbokföring
Avräkningar
Bokslutspapper och stater
Huvudbokföring
Inköps- och försäljningsfakturor
Kassabokföring
Memorialbokföring
Tryckta blanketter etc.

Övriga arkivförteckningar

Dessa arkivförteckningar är kopior av förteckningar på respektive institution. Detta material är inte digitaliserat utan dessa arkivförteckningarna är tänkta som en hjälp att visa vad som finns av det som inte är tillgängligt digitalt. (Kopiorna är i pdf-format.)

Riksarkivet, Stockholm

Östergötlands arkivförbund: Svante Magnus Pontins personarkiv, Norrköping

Lunds universitetsbibliotek, Lund

Krigsarkivet, Stockholm

Arkivhandlingar kan också sökas i Otto Waldes katalog över gods- och släktarkiv (manuskript i Uppsala UB, kopior vid större universitetsbibliotek, Riksarkivet och landsarkiven), och i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen