Göteborgs universitetsbibliotek: Arkivförteckningar

Arkivförteckningar

Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen.
Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv.

Göteborgs stadsmuseum: Arkivet
Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv
Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms papper
Kalmar stadsbibliotek: Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek
Kungliga Vetenskapsakademien: Biblioteket
Privat: Privat
Sjöfartsmuseet: Biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek: Handskriftsavdelningen

Uppsala universitetsbibliotek
Handskriftsavdelningen
Uppsala
KONCEPT OCH KOPIEBÖCKER
LIGGARE
Förteckningar över kompaniets handlingar
"Handlingar ordnade efter ämne" (diverse)
Liggare över aktieägare
Liggare över skepp och laster
Matriklar och rullor över skeppsbesättningar
Skeppsjournaler, -dagböcker etc.
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
L183 Journaler öfver flere skepps resor til och ifrån ost indien
häftad
Ja
L 184 Fol 1765--1767 Journal öfver resan med Stockholms slott till och från Canton i China
Inbunden. Rullan s. 255-267, skeppsbeskrivning s. 268.
Ja
X 389 1748--1749 Berättelse om resan med skeppet Hoppet från Göteborg till Kanton 1748, 49. Med utsikter af passerade orter.
inbunden.
Ja
X 390 1748--1749 Berättelse om resan med skeppet Hoppet under Capitaine Fr. Pettersons commando
inbunden
Ja
PROTOKOLL
RÄKENSKAPER
Avlöningsbokföring
Avräkningar
Bokslutspapper och stater
Huvudbokföring
Inköps- och försäljningsfakturor
Volymnr Tid Anmärkningar Digitalt
L185 1754--1756 Handlingar rörande swenska handelen til ost indien
häftad med lösa blad
Ja
Kassabokföring
Memorialbokföring
Tryckta blanketter etc.

Övriga arkivförteckningar

Dessa arkivförteckningar är kopior av förteckningar på respektive institution. Detta material är inte digitaliserat utan dessa arkivförteckningarna är tänkta som en hjälp att visa vad som finns av det som inte är tillgängligt digitalt. (Kopiorna är i pdf-format.)

Riksarkivet, Stockholm

Östergötlands arkivförbund: Svante Magnus Pontins personarkiv, Norrköping

Lunds universitetsbibliotek, Lund

Krigsarkivet, Stockholm

Arkivhandlingar kan också sökas i Otto Waldes katalog över gods- och släktarkiv (manuskript i Uppsala UB, kopior vid större universitetsbibliotek, Riksarkivet och landsarkiven), och i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Sida från C.H. Braad - Beskrifning på skeppet Götha Leijons resa

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:54

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen