Göteborgs universitetsbibliotek: Karolina Widerström

Karolina Widerström

Karolina Widerströms arkiv

Arkivet efter Karolina Widerström innehåller bland annat bokmanuskript, anteckningar, betyg, fotografier och korrespondens och hennes publicerade skrifter har gjorts digitalt tillgängliga. Kontakta KvinnSam om du har frågor om Karolina Widerströms arkiv.

Karolina Widerström (1856-1949) studerade vid Karolinska institutet. År 1888 avlade hon medicine licentiatexamen och blev därmed Sveriges första kvinnliga läkare. Under 35 år drev hon en egen praktik i Stockholm.

Karolina Widerström var engagerad i de flesta stora politiska frågor som rörde kvinnors rättigheter och hälsa. Hennes mest spridda bok är Kvinnohygien, som kom ut första gången 1899. Hon var engagerad i flera föreningar, exempelvis Fredrika Bremer Förbundet, Akademiskt bildade kvinnors förening (senare omdöpt till Kvinnliga Akademikers Förening, KAF), Kvinnliga Läkares Förening och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Material från Karolina Widerströms arkiv i databasen Alvin

Kontaktinformation

KvinnSam
Kontaktformulär
Telefon och e-post till medarbetare

Besöksadress
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4
405 30 GÖTEBORG

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-05-27 14:11

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen