Göteborgs universitetsbibliotek: Emilia Fogelklou

Emilia Fogelklou

Emilia Fogelklous arkiv

Arkivet för Emilia Fogelklou består av anteckningsböcker, manuskriptböcker och en omfattande brevsamling. Kontakta KvinnSam om du har frågor om Emilia Fogelklous arkiv.

Som första kvinna i Sverige tog Emilia Fogelklou (1878-1972) teologie kandidatexamen 1909. Därefter arbetade hon som lärare vid bland annat Djursholms samskola och Birkagårdens folkhögskola. Från och med 1923 var hon verksam som fri författare och föreläsare. Hon blev teologie hedersdoktor 1941.

Emilia Fogelklou var en sökare och gränsöverskridare. Hennes liv och verk spände över kyrkohistoria, religionspsykologi, pedagogik, socialt fredsarbete och kvinnofrågor. Hon tillhörde Fogelstadsgruppen och var en flitig föreläsare på skolan. Hon framträdde som predikant, var med i kväkarrörelsen och gav ut andaktsböcker. Hennes religionshistoriska arbeten präglades av djupa kunskaper och självständigt tänkande. Hon studerade särskilt medeltiden, hennes bok om den heliga Birgitta har betraktats som en djärv problemställare med många revolutionerande uppslag.

Material från Emilia Fogelklous arkiv i databasen Alvin

Kontaktinformation

KvinnSam
Kontaktformulär
Telefon och e-post till medarbetare

Besöksadress
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4
405 30 GÖTEBORG

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-05-27 14:11

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen