Göteborgs universitetsbibliotek: Arkiv ur våra handskriftssamlingar

Arkiv ur våra handskriftssamlingar

Universitetsbibliotekets handskriftssamlingar har byggts upp sedan 1860-talet och utgörs av Handskriftsavdelningens samling och KvinnSams arkivsamling.

Handskriftsavdelningens samling består till största delen av personarkiv från 1800- och 1900-talen men också visst material från 2000-talet. Här finns arkiv från författare, konstnärer, musiker och opinionsbildare samt material från forskare och lärare vid Göteborgs Högskola nuvarande Göteborgs universitet. I samlingarna ingår även flera förenings- och organisationsarkiv som belyser Västsveriges kulturhistoria. Handskriftsavdelningens samlingar omfattar totalt över 400 arkiv.

KvinnSams arkivsamling består av arkiv efter personer och föreningar som har varit av vikt för kvinnohistoria och genusforskning, från rösträttsrörelsen i början av 1900-talet ända till idag. Den består av ungefär 300 person- och föreningsarkiv och innehåller handlingar från bland annat politiker, författare och forskare, så väl som föreningar som har samlat och verkat för kvinno- och genusfrågor.

Nationalförfattare

Fyra nationalförfattare finns representerade i arkiven efter Birger Sjöberg, Nils Ferlin, Hjalmar Söderberg och Evert Taube.

Kvinnohistoria och genusforskning

Nedan finns exempel på arkiv ur KvinnSams samling - som författaren, rösträttspionjären och akademiledamoten Elin Wägner, den legendariska journalisten Barbro Alving, läkaren och folkbildaren Karolina Widerström, teologen och författaren Emilia Fogelklou, samt konstnärerna och skulptörerna Alice Nordin och Hjördis Nordin-Tengbom.


Konstvärlden i Göteborg

Konstvärlden i Göteborg återspeglas framför allt i Pontus Fürstenbergs brevsamling samt i arkivet efter kulturhistorikern Wilhelm Berg och i Göteborgs konstförenings arkiv. Andra konstnärsarkiv är Birger och Ingrid Simonsson, Gösta Sandels, Ivar Arosenius, Ragnar Sandberg, Bengt Olson och Inge Schiölers.

Göteborgs press- och handelshistoria

Göteborgs presshistoria är nära förbunden med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. I samlingarna finns dels tidningens eget arkiv, men också flera av dess huvudredaktörers som till exempel S.A. Hedlunds, Torgny Segerstedts, Knut Peterssons och Harald Wigforss. Ett annat viktigt material rörande handel under 1700-talet är Svenska ostindiska kompaniets arkiv.

Fler person- och föreningsarkiv

Här finns också arkiv från sammanslutningar och föreningar som Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg och Sällskapet Gnistan samt från professorer och forskare som Gustaf Steffen, Ellen Fries, Vitalis Norström, Axel Romdahl, Hans Pettersson, Axel Boëthius, Åke Åkerström, Otto Nordenskjöld och Brita Wigforss med flera.

Förteckning över handskriftsavdelningens arkiv (öppnas i databasen Alvin)
Förteckningar över KvinnSams personarkiv och föreningsarkiv


Papyrussamlingen

Göteborgs universitetsbibliotek äger en samling av 129 papyrer från Egypten. De äldsta är nära 2000 år gamla och de yngsta ca 1200 år. Merparten av texterna är grekiska, men några koptiska och några arabiska texter finns också i samlingen.

Samlingen kom till Göteborgs universitetsbibliotek under 1920-talet. Papyrusforskaren Wilhelm Schubart ska ha köpt, för bibliotekets räkning, en del av samlingen från en tysk privatsamling. Han har sedan förvärvat resten under en resa i Egypten under 1925.

Läs mer om papyrussamlingen

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-07-05 16:51

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen