Göteborgs universitetsbibliotek: Danska tryckfrihetssamlingen

Danska tryckfrihetssamlingen

Danska tryckfrihetssamlingen är en samling med småskrifter tryckta under den danska tryckfrihetstiden, som sträckte sig mellan oktober 1770 till hösten 1773.

Denna tryckfrihet kom till stånd tack vare kung Kristians VII tyske livläkare Johann Friedrich Struensee, som lyckades skaffa sig inflytande över det danska hovet och efter kort tid blev rikes väsentliga styresman. Struensee var starkt påverkade av upplysningens idéer och började reformera den danska lagstiftningen i linje med dessa. Hans första kabinettsorder var att upphäva förhandscensuren för tryck, vilket innebar en oinskränkt tryckfrihet.

Danskarna började omedelbart utnyttja denna frihet och under de knappa tre år som den varade trycktes en mängd småskrifter i vilka politiska, ekonomiska och moraliska spörsmål debatterades. Den danska samtiden insåg att det som trycktes under denna tryckfrihet ofta var sådant som aldrig hade kunnat tryckas innan. Av denna anledning blev dessa småskrifter också samlarobjekt.

Dessa tryckfrihetssamlingar, eller samlingar som fokuserar på Struensee, har sedan funnit sin väg till olika bibliotek. Den största samlingen i Danmark, Bolle Luxdorphs samling af trykkefrihedens skrifter 1770-1773, upptar 1000 skrifter. Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn har ytterligare en samling på drygt 500 skrifter.

Humanistiska bibliotekets Danska tryckfrihetssamling upptar drygt 330 skrifter som tillsammans ger en god bild av den danska tryckfrihetstiden.

Skrifterna kan beställas fram i Supersök och kan även hittas i Libris. Samlingen finns i stängt magasin på Humanistiska biblioteket. Materialet får endast läsas och användas i bibliotekets läsesal.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-06-21 10:08

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen