Göteborgs universitetsbibliotek: Specialsamlingar

Specialsamlingar

Göteborgs universitetsbibliotek har specialsamlingar som består av äldre material (före år 1958) från dåvarande Göteborgs museum, donationsbibliotek från privatpersoner och institutioner samt inköpta boksamlingar inom avgränsade områden.

Vad är en specialsamling?

En specialsamling hålls ihop av en gemensam egenskap, till exempel tidigare ägare, ämne, tryckare eller ursprung. Universitetsbibliotekets specialsamlingar innehåller framför allt tryckta böcker, men här finns även exlibris, bild- och planschmaterial samt artefakter av olika slag.

Hitta i och beställa ur samlingarna

Specialsamlingarna finns på Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket. De flesta samlingarna är placerade i stängda magasin och inte sökbara i Supersök. Det finns information om hur du hittar och beställer fram material på sidorna för respektive samling. Där finns också kontaktuppgifter för att få hjälp. Materialet läser du sedan i bibliotekens läsesalar.

Specialläsesalen
På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter, specialsamlingar och rariteter.

Om specialläsesalen

Specialsamlingar från A till Ö

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2023-09-25 11:46

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen