Göteborgs universitetsbibliotek: Länkar

Länkar

Bibliografier, bibliotekskataloger, databaser (Open Access)

Arktiske Billeder Arktisk Institut Köpenhamn

Scott Polar Research Institute SPRI

The Arctic Science and Technology Information System (ASTIS) University of Calgary

Polarbibliografi 1993- Polarforskningssekretariatet

Northern Research Portal University of Saskatchewan

Antarctic bibliography American Geological Institute

Arcticstat Université Laval

Webbplatser Arktis/Antarktis

Polarforskningssekretariatet Swedish Polar Research Secretariat

Norsk Polarhistorie

Norsk Polarinstitutt Tromsö

Arctic Portal Arctic Council

Forskning och institut med Arktis/Antarktis inriktning/Research institutes

Arktiskt Centrum vid Umeå universitet (Arcum)

ARCUS forskarbas inom arktiska områden

Arctic Research Consortium of the United States ARCUS

International Arctic Science Committee IASC

Arkiv med samlingar kring polar historia

Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm

Grenna Museum, Andréexpeditionen Polarcenter, Gränna

Nationell arkivdatabas Riksarkivet Stockholm

International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks

Vetenskapliga tidskrifter (Open Access)/Scientific journals(OA)

Arctic Arctic Institute of North America, ISSN: 1923-124

Arctic Review on Law and Politics, eISSN 2387-4562

Polar Research Norwegian Polar Institute, eISSN 1751-8369

Polish Polar Research  Polish Academy of Sciences, e-ISSN: 2081-8262

Polarforschung Die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung, e-ISSN: 2190-1090

Vetenskapliga tidskrifter/Scientific journals

Journal of Northern Studies  Umeå Universitet

Publikationsarkiv med forskning kring Arktis/Antarktis/Digital researcharchives

Brage (Norge)

ePIC Institutional Repository Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (Tyskland)

Kartor/Maps

Antarctic Digital Database (SCAR)

Antarktis (Geology.com)

Oversikt Arktis (PDF) (Norsk Polarhistorie)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2021-11-05 08:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen