Göteborgs universitetsbibliotek: Arktis upptäckarhistoria

Arktis upptäckarhistoria

Ca 330 f. Kr. Greken Pytheas från Massalia reser norrut från Medelhavet via Gibraltar sund. Han når Storbritannien och utforskar haven norr därom. Möjligen nådde han Island och Norge.
983 e. Kr. Vikingen Erik Röde upptäcker Grönland.
1000 e.Kr. Erik Rödes son Leif Eriksson upptäcker New Foundland.
1594-1596 Holländaren Willem Barents gör tre resor till Norra Ishavet och upptäcker Spetsbergen i juni 1596.
1607-1616 Engelsmännen Henry Hudson, William Baffin och Robert Bylot gör flera resor till Grönland, Spetsbergen och Amerika.Man upptäcker bl.a. Hudson Bay och Baffin Bay.
1725-1742 Den stora ryska nordexpeditionen under ledning av Vitus Bering utforskar stora områden i Sibirien fram till Berings sund.
1778 Engelsmannen James Cook utforskar området runt Alaska och nordöstra Sibirien. Han konstaterar att Asien och Amerika inte hänger samman utan är skilda åt genom ett sund.
1819-1820 Engelsmannen William Edward Parry gör sin första resa i hopp om att finna Nordvästpassagen. Han uppnår Melvilleön i den kanadensiska arkipelagen. Parry gör under 1820-talet ytterligare två resor i syfte att söka en nordvästlig genomfart, dock utan att finna den.
1827 Parry gör ett försök att nå Nordpolen via Spetsbergen. Han uppnår en latitud av 82 grader och 45 minuter nordlig bredd med hjälp av slädar. Detta var ett rekord som skulle stå sig i 50 år.
1831 Engelsmannen James Clark Ross blir den förste att uppnå den magnetiska Nordpolen.
1845-1847 Engelsmännen gör ett sista stort försök att med en expedition under ledning av John Franklin finna Nordvästpassagen. Expeditionen slutar i total katastrof och samtliga deltagare omkommer. Omständigheterna var länge oklara kring expeditionens öde och ett flertal eftersökningsexpeditioner utsändes under de påföljande åren.
1853-1854 Dr John Rae finner föremål efter Franklin-expeditionen vilka kastar ljus över expeditionens öde. Indikationer finns att kannibalism har förekommit och Rae’s uppgifter blir hårt kritiserade och ifrågasatta. Han erhåller dock 10 000 dollar i belöning från brittiska myndigheter.
1860-1873 Amerikanen Charles Francis Hall gör tre resor till Arktis i hopp om att nå Nordpolen. Under den sista resan dör Hall under mystiska omständigheter, troligen av arsenikförgiftning.
1878-1880 Finlandssvensken Adolf Erik Nordenskiöld fullföljer den första genomseglingen av Nordostpassagen med fartyget Vega. Expeditionen återkommer till Sverige i april 1880 under stora festligheter och med rika vetenskapliga resultat.
1882-1883 Det första Internationella Polaråret genomförs med totalt 12 vetenskapliga stationer i Arktis och 2 stycken i subantarktiska områden. Sverige deltar med en station på Cap Thordsen i Isfjorden på Spetsbergen.
1888 Norrmannen Fridtjof Nansen korsar för första gången Grönland.Färden får stor uppmärksamhet och etablerar Nansens namn inom polarforskningen.
1891-1892 Amerikanen Robert E. Peary genomför sin första större expedition och utforskar stora områden av norra Grönland.
1893-1896 Fridtjof Nansen genomför en stor expedition med fartyget Fram.Man driver med fartyget infruset i polarisen över stora delar av polarbassängen och bedriver under tiden omfattande oceanografiska studier. Nansen och en annan deltagare, Hjalmar Johansen, lämnar våren 1895 fartyget för att med hjälp av hundslädar nå Nordpolen. Man tvingas emellertid att vända vid rekordhöjden 86 grader 14 minuter nordlig latitud. Man lyckas senare rädda sig tillbaka till civilisationen med hjälp av en engelsk expedition efter att ha övervintrat på Frans Josefs Land.
1896-1897 Svensken Salomon August Andrée försöker att med en vätgasballong uppnå Nordpolen luftvägen. Ett första försök sommaren 1896 går om intet på grund av ogynnsamma vindförhållanden. Sommaren 1897 lyckas man emellertid att starta och ballongen försvinner in över polarisarna för att inte mera avhöras. Först sommaren 1930 hittas resterna av expeditionen på Vitön öster om Spetsbergen dit man tagit sig efter en mödosam isvandring. Fyndet får enorm internationell uppmärksamhet och fotografier och dagböcker från expeditionen publiceras. Fastän målet med expeditionen inte uppnåddes så var Andrée den förste att flyga i polarområdet och kan därför ses som en föregångare till den senare utvecklingen av flyget i Arktis.
1909 Robert E. Peary kommer tillbaka från sin arktiska expedition och hävdar att han uppnått Nordpolen. Hans landsman Frederick Cook hävdade ungefär samtidigt att han uppnått Nordpolen under sin expedition redan året innan. En långvarig och bitter fejd uppstår mellan Cook och Peary uppbackade av varsitt läger. Osäkerheten kvarstår än idag vem av dem som var först på Nordpolen. Bådas berättelser har starkt ifrågasatts och kanske var det så att ingen av dem nådde ända fram.
1921-1924 Dansken Knud Rasmussen genomför sin 5:e Thuleexpedition genom hela det arktiska Amerika ända bort till Berings sund. Han bedriver vittgående etnografiska studier och samlar in ett betydande forskningsmaterial. Rasmussen hade tidigare under flera expeditioner bedrivit en omfattande utforskning av Grönland och dess innevånare.
1926 Italienaren Umberto Nobile flyger tillsammans med Roald Amundsen i ett styrbart luftskepp över Nordpolen och landar i Alaska.
1932-1933 Det andra Internationella Polaråret genomförs. Sverige deltar med två observationsstationer på Spetsbergen. År 1931 genomfördes dessutom en stor norsk-svensk expedition till Spetsbergen och Frans Josefs Land under ledning av den svenske glaciologen Hans W:son Ahlmann.
1957-1958 Det Internationella Geofysiska året genomförs med vetenskapliga stationer i polarområdena. Sverige deltar med en övervintringsstation vid Kinnvika på norra Spetsbergen.
1958 Den amerikanska atomubåten Nautilus passerar Nordpolen under polarisen.
1968 Engelsmannen Ralph Plaisted når Nordpolen med snöskoter och flygunderstöd. Året därpå uppnår engelsmannen Wally Herbert Nordpolen med hundslädar. Även han har hjälp av flygunderstöd.
1977 Japanen Naomi Uemura tar sig som enmansexpedition fram till Nordpolen.
1980 Expeditionen Ymer-80 genomförs. Med denna startar en ny era inom svensk polarforskning.

AL

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-04-10 15:23

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen