Göteborgs universitetsbibliotek: Antarktis upptäckarhistoria

Antarktis upptäckarhistoria

1497 Portugisen Vasco da Gama seglar söderut från Europa och rundar Goda Hoppsudden i Sydafrika.
1599 Holländaren Dirk Gerritsz blir av en storm blåst ur kurs ca 500 kilometer söder om Kap Horn. Han rapporterar att han såg snötäckta berg på avstånd. Dessa var sannolikt Syd Shetlandsöarna belägna vid den nordligaste delen av antarktiska halvön.
1772-1775 Engelsmannen James Cook kringseglar utan att veta det den antarktiska kontinenten. Han upptäcker under denna resa Syd Sandwichöarna och Syd Georgien.
1800 Efter rapporter av Cook om de stora bestånden av pälssälar börjar en intensiv jakt på dessa djurarter av amerikanska och europeiska exploratörer.
1821 Den amerikanske säljägaren John Davis blir den förste som landstiger i Antarktis.
1823 Den engelske säljägaren James Weddel uppnår 74 grader 15 minuter sydlig bredd i Weddelhavet och blir därmed den som hittills nått längst i syd.
1840 Den amerikanske marinlöjtnanten Charles Wilkes leder den första vetenskapliga expeditionen till Antarktis. Han kom att slutgiltigt bevisa att Antarktis är en kontinent och inte bara is och utspridda ögrupper.
1841 Engelsmannen James Clark Ross leder en brittisk expedition till Antarktis. Man upptäcker bl.a. den s.k. Ross shelfis och vulkanen Mount Erebus.
1882-1883 Det första Internationella Polaråret. Av totalt fjorton stationer låg två stycken i subantarktiska områden för att studera meteorologi och magnetism. 1898
1898 Norrmannen Carsten Borchgrevink blir som ledare för en engelsk expedition den förste att övervintra på den antarktiska kontinenten.
1901-1904 Den engelske marinofficeren Robert Falcon Scott leder den s.k. Discovery-expeditionen till Victoria Land. I denna expedition deltog även Ernest Shackleton och man gjorde ett försök att uppnå Sydpolen. Man tvingades dock vända på 82 grader sydlig bredd.
1901-1903 Den svenska expeditionen under ledning av Otto Nordenskjöld till Weddelhavet och området kring Antarktiska halvön genomförs. Man till bringade två vintrar vid basstationen Snow Hill. Expeditionsfartyget Antarctic som skulle undsätta landpartiet skruvades ner i isen och sjönk vilket fick till följd att expeditionen splittrades i olika grupper. Genom flera lyckliga omständigheter återförenades expeditionen och man kunde på hösten 1903 återvända till Sverige via Argentina med rika vetenskapliga resultat.
1903 Fransmannen Jean-Baptiste Charcot leder en expedition till området kring Antarktiska halvön och utför betydande kartläggningsarbete
1907 Ernest Shackleton leder den s.k. Nimrod-expeditionen. Man försöker att bl.a. uppnå Sydpolen, men misslyckas med detta.
1911 Norrmannen Roald Amundsen uppnår Sydpolen den 14 december. Han hade i tävlan med Robert F. Scott lyckats nå detta mål och en månad senare kommer Scott fram till Sydpolen och finner sig besegrad. Scott drabbas på tillbakavägen av svåra motgångar i form av utmattning och dåligt väder och samtliga i Scotts parti omkommer.
1914-1916 Ernest Shackletons stora Transantarktiska expedition med fartyget Endurance tar sin början. Redan i januari 1915 fastnar Endurance i isen i Weddelhavet och sjunker senare samma år. Man tvingas dra livbåtarna över isen och lyckas i april 1916 nå fram till den ödsliga Elefantön. Därifrån beger sig Shackleton med fem man i en av livbåtarna över det stormpiskade havet mot ön Syd Georgien för att komma i kontakt med civilisationen. Man lyckas nå fram till Syd Georgien och så småningom även undsätta de kvarvarande männen på Elefantön.
1929 Amerikanen Richard E. Byrd startar från sin bas Little America med ett Ford Trimmotor-plan och flyger non-stop till Sydpolen.
1932-1933 Det andra Internationella Polaråret äger rum.
1935 Den första transkontinentala flygningen över Antarktis genomförs av amerikanen Lincoln Ellsworth.
1949-1952 Den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen genomförs med rika vetenskapliga resultat.
1958 Den första transkontinentala landexpeditionen över Antarktis sker under ledning av Vivian Fuchs och Edmund Hillary.
1959 Antarktistraktaten undertecknas. Denna träder i kraft 1961 och innebär att alla territoriella anspråk fryses tills vidare. Kontinenten får inte heller användas för militära ändamål.
1984 Det svenska Polarforskningssekretariatet inrättas och man börjar från svensk sida bedriva kontinuerlig forskning i Antarktis.

AL

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2021-09-22 16:31

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen