Göteborgs universitetsbibliotek: Polarområdena i konsten, skönlitteraturen, musiken och teatern

Polarområdena i konsten, skönlitteraturen, musiken och teatern

Människan har sedan lång tid fascinerats och attraherats av polarområdena. Denna fascination har därför helt naturligt även avsatt intryck inom konst, litteratur och olika former av musikaliskt och dramatiskt arbete. Redan poeter och författare som Mary Shelley, Samuel Taylor Coleridge och William Wordsworth tog intryck av det arktiska landskapet samt fascinerades av det okända och outforskade. Både i Coleridge’s Rhymes of an Ancient Mariner och i Mary Shelley’s Frankenstein finns bäringar till arktiska miljöer.

Även senare har området kring polerna behållit sin attraktionskraft och gett upphov till konstnärligt skapande både i Sverige och utomlands. Enbart den på sin tid spektakulära och världskända Andréexpeditionen har gett upphov till flera romaner och andra skönlitterära framställningar, en opera, en sångcykel, ett drama m.m. Flera konstnärer, både svenska och utländska, har genom tiderna haft Arktis och Antarktis som motivkrets. Under tidiga expeditioner medföljde ofta en tecknare eller konstnär i syfte att i bild dokumentera resan och de miljöer man kom att vistas i. I början skedde detta för att man inte hade fotografisk bildåtergivningsteknik utvecklad utan var hänvisad till litografier, xylografier och motsvarande för illustration. Dessa bilder ingick sedan ofta i de tryckta reseskildringarna och ger därmed dessa ett konstnärligt egenvärde utöver själva texten. Svenska exempel på detta är de tidiga expeditionsskildringarna från Spetsbergen under 1860-talet med sina vackra litografiska planscher. Traditionen med konstnärer och författare knutna till expeditionerna har senare fortsatt också inom modern svensk polarforskning.

På det här sättet har konstnärer som t.ex. Roland Svensson, Gunnar Brusewitz, Lars Lerin, Jakob Wegelius och Gösta Werner medföljt på svenska polarexpeditioner och gestaltat dessa i bild och i bokform. Författare som Per Olof Sundman (Ingenjör Andrées luftfärd), Johan Pettersson (Målaren i Makarovbassängen), Majgull Axelsson (Is och vatten, vatten och is), och nu senast Gunnar D. Hansson (Lomonosovryggen), har vid skilda tillfällen medföljt på expeditioner och i litterär form gestaltat sina intryck. Även filmaren och regissören Jan Troell har fascinerats av Andrées öde och gestaltat detta i en spelfilm (Ingenjör Andrées luftfärd) och en dramadokumentär (En frusen dröm).

Redan 1902 utkom i Sverige författaren Vidar Berge med romanen Den hemlighetsfulla Nordpolsön. Denna hade motiv från ballongexpeditionen och i sammanhanget kan också nämnas att Andrées projekt, och ballongflygning i arktiska områden i allmänhet, var föremål för litterärt intresse även utomlands, både i samtiden och senare. I Tyskland utkom 1897 Kurd Lasswitz science fictionroman Auf Zwei Planeten vilken kan sägas vara tillkommen med omedelbara intryck från Andréexpeditionen och där ballongfararna träffar på Marsmänniskor vid Nordpolen. I Danmark publicerades Laurits Johansens Til Nordpolen pr. Ballon, liksom Carl Muusmans Nordpolens hemmelighed. Andrées efterladte papirer. I England utgav 1895 pseudonymen Côlas Milreis By Ballon to the Pole och i USA utkom 1898 Leon Lewis roman Andrée at the North Pole. With Details of his Fate. Senare har expeditionen skildrats i fiktiv form av bl.a. Macdonald Harris (Ballongfararen), George MacBeth (Anna’s book) och David Hempleman-Adams (I vindarnas våld). Andrées expedition har också gestaltats i serieform av Torstein Landström (Andrées polarexpedition 1896) och som barnbok av Peter Gissy (Örnen har lyft). En visuell tolkning av Andréexpeditionen är den danske konceptkonstnären Joachim Koesters Message from Andrée. Koester har här med hjälp av 16-millimetersfilm omfotograferat Nils Strindbergs foton från isvandringen mot Vitön 1897 och därvid uteslutande tagit fasta på de fläckar som uppstått på fotonegativen då dessa under drygt 30 år legat gömda i polarisen. Resultatet är en märklig blandning av flimmer och prickar vilka skall avse att tränga bakom de redan befintliga och välkända bilderna och berättelserna om expeditionen. Verket visades på Venedigbiennalen 2005 och bildexempel ur filmen publicerades samma år i boken Message from Andrée, med texter av Anders Kreuger.

Även kompositörer och dansare har inspirerats av polarmiljöer och expeditionshistoria som t.ex. tonsättarna Karin Rehnqvist (Arktis, Arktis) och Klas Torstensson (Expeditionen och The Last Diary) samt koreografen Efva Lilja (Danskonst i fruset landskap). Dessa verk har senare framförts i olika sammanhang på skilda platser. År 2000 framfördes på bl.a. Dramatiska teatern i Stockholm föreställningen Arktis i tid och rum. En berättelse om historiska upptäcktsfärder och modern polarforskning. Idé och manus av Anders Karlqvist och med bl.a. Margareta Krook i en av rollerna. År 2009 framfördes i Gränna läsdramat Fade to White av den amerikanska dramaprofessorn Anne-Charlotte Hanes Harvey och baserat på Andrées nordpolsexpedition.

Omslagsbild från Ramsay, E., "Treasures of the snow : eight flowers from the Arctic regions collected during Swedish polar expeditions", Hamburg, 1882

Ramsay Eight flowers

AL

Fiktionslitteratur på temat S.A. Andrée och hans ballongfärd

 1. Berge, V. "Den hemlighetsfulla Nordpolsön : romantisk skildring af Anders, Sindbergs och Wænckels ballongfärd och öden vid Nordpolen", Stockholm, 1902
 2. Bond, J. Perfect North, Hachette, Australia, 2013
 3. Gaudy, Hélène. "Un monde sans rivage : roman", Actes Sud, 2019
 4. Gissy, P. "Örnen har lyft", Gränna, 1986
 5. Harris , M. "The balloonist : a novel", New York, 1976
 6. Hempleman-Adams, D. and Uhlig, R. "At the mercy of the winds. Two remarkable journeys to the North Pole: a modern hero and a Victorian romance" , London, 2001
 7. Johannessen, B.0. "Reservisten", Oslo, 2017
 8. Johansen, L. F. J. "Til Nordpolen pr. ballon : En fortaelling", Köpenhamn, 1894
 9. Kekem, M van. " Örnen ", s.l., 2010
 10. Kreuger, A. " Message from Andrée", Köpenhamn, 2005
 11. Landström, T. "Andrées polarexpedition 1896", Gränna, 1996
 12. Lasswitz, K. "Auf zwei Planeten : Roman in zwei Büchern", Weimar, 1897
 13. Lewis, L. "Andrée at the North Pole. With Details of his Fate", New York, 1898
 14. MacBeth, G. "Anna's book", New York, 1983
 15. Muusmann, C. "Nordpolens Hemmelighed : Andrées efterladte Papirer", Köpenhamn, 1908
 16. Sundman, P-O. "Ingenjör Andrées luftfärd", Stockholm, 1967

Musik- och vokalinspelningar kring temat S.A. Andrée

 1. "S.A. Andree There's a fault", Drew Brown (elektronisk musik) Domestic LDA 1330 (LP)
 2. "S A Andrée i toner ! Skillingtryck and andra visor om luftseglaren Salomon August Andree", Grännas Barbarer, Ojvind OJCD 04 (CD)
 3. "Self-portrait with percussion from Lantern Lectures Vol V - Intermezzo and Epilogue from the opera The Expedition", (Opera av Klas Torstensson) Etcetera KTC 1352 (CD)
 4. "Sångspelet om Salomon August Andrée" (Allan Svensson m kör) Andree (CD)
 5. "The Adventures of a Polar Expedition" Koppel, Benjamin Cowbell Music CD 48 (Även om K Rasmussen, F. Nansen) (CD)
 6. "The Andree expedition" (Sångspel av Dominick Argento), Nosag, CD 021 (CD)
 7. "The Expedition with Netherlands Radio Philharmonic", (Opera av Klas Torstensson) Composers' Voice, CV 100 (2CD)
 8. "The journey - An account of S.A. Andrée's arctic expedition of 1897" Brian's Escape , CD

Verk av konstnärer ifrån svenska arktiska och antarktiska expeditioner

 1. Brusewitz, G., "Arktisk sommar : med Ymer genom Ishavet", Stockholm, 1981
 2. Hietal, J., "Terra incognita", Stockholm, 1995
 3. Jakobsson, S., "Antarktis : etsningar 1989-91", Kristianstad, 1991
 4. Lenkkeri, V., "The place of no roads", Ostfildern, 2009
 5. Lerin, L., "Sydishav : en expedition", Hagfors, 1990
 6. Löfdahl, E, "Eva Löfdahl : Expedition" (Text: T. von Taschitzki), Düsseldorf, 1999
 7. Petterson, J., "Målaren i Makarovbassängen", Stockholm, 2002
 8. Svensson, R., "Arktiskt land : 5 originallitografier; med text av Hans W:son Ahlmann ", Stockholm, 1958
 9. Wegelius, J., "Teckningar från Antarktis ", Fårbo, 2009

Ytterligare litteratur i ämnet men i ett vidare perspektiv

 1. "Arctic discourses" ,eds A. Ryall, J. Schimanski and H. H. Wærp, Newcastle upon Tyne, 2010
 2. "The Arctic in literature for children and young adults", edited by Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth and Anka Ryall. Routledge, 2020
 3. Chartier, D., "A bibliography on the imagined North : Arctic, winter, Antarctic = Bibliographie sur l'imaginaire du Nord : Arctique, hiver, Antarctique = Bibliografi över föreställningen om det nordliga : Arktis, vinter, Antarktis = Ritaskrá um hið ímynða norður : Norðurskautið, veturinn, Suðurskautið", Montréal, 2008
 4. David, R.G. "The Arctic in the British imagination, 1818-1914", Manchester, 2000.
 5. Hill, J., "White horizon : the Arctic in the nineteenth-century British imagination", Albany, 2008
 6. Leane, E., "Antarctica in Fiction: Imaginative Narratives of the Far South", Cambridge, 2012
 7. Potter, R.A., "Arctic spectacles : the frozen North in visual culture, 1818-1875", Seattle, c2007
 8. "Problématiques de l'imaginaire du Nord en littérature, cinéma et arts visuels", Montréal, 2004
 9. Wijkmark, J. "One of the most intensely exciting secrets : the Antarctic in American literature, 1820-1849 ", Karlstad, 2009
 10. Wijkmark, J. "One of the most intensely exciting secrets : the Antarctic in American literature, 1820-1849 ", Karlstad, 2009 (E-BOK)
 11. Wilson, E., "The spiritual history of ice : romanticism, science, and the imagination", New York, 2003
 12. Wærp, H. H. "Arktisk litteratur : fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde", Stamsund, 2017

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2020-12-04 09:27

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/portaler/polarportalen/konst/index.xml
Utskriftsdatum: 2023-12-08